Get Adobe Flash player

Film promocyjny

Dokumenty

lequipe

W miniony weekend, na wodach Zatoki Puckiej, odby?y si? regaty o Puchar Polskiego Zwi?zku ?eglarskiego.
Dla klasy L'Equipe by?a to pierwsza eliminacja do Oglnopolskiej Olimpiady M?odzie?y.
Na starcie stan??o 14 za?g z dwch klubw warszawskich, Gda?ska, Mr?gowa i Olsztyna.
Baz? Mr?gowo reprezentowa?y trzy za?ogi- podopieczne trenerki Agnieszki Stefa?skiej:
Emilia Koperska/ Nikola Kociubska

Amelia Linowska/ Julia Chmiel

Denis Szewczyk/ Karol ?wi??

Więcej…

 

W miniony weekend, na wodach zatoki Gda?skiej, odby?y si? regaty o
Puchar Przewodnicz?cego Rady Miasta Gda?ska w klasie L?Equipe.
By?a to pierwsza eliminacja do Oglnopolskiej Olimpiady M?odzie?y.
Klub Sportowy "Baza Mr?gowo", Zesp? O?wiatowo-Sportowy Baza
reprezentowa?y trzy za?ogi- podopieczni trenerki Agnieszki Stefa?skiej.
Aleksandra Tydelska/Sandra Wierzchnicka, Monika Anzel/Nikola Kociubska oraz
Krzysztof Tydelski/Marta Tumi?ska.
Najlepiej z mr?gowskich za?g zaprezentowa? si? duet Ola Tydelska i
Sandra Wierzchnicka.

Więcej…

 

Treningi zimowe- klasa L'Equipe

Zima to czas przygotowania motorycznego zawodnikw. Mr?gowskie L'Equipy,
podopieczni trenerki Agnieszki Stefa?skiej, korzystaj? ze ?wietnych warunkw
w terenie. Kiedy tylko nadarzy si? okazja zawodnicy trenuj? na biegwkach. ?wietnie
przygotowane trasy biegowe ("p?tle na Prochowni"), po latach le?enia
od?ogiem , znw s? wykorzystywane przez naszych zawodnikw.

 

Specyfikacja sprz?tu:

d?ugo?? - 3,90 m

szeroko?? : 1,45 m

ci??ar kad?uba : 63 kg

ci??ar ca?kowity : 79 kg

pow. genui : 3,0 m2

pow. grota : 5,3 m2

pow. spinakera : 9,5 m2

konstruktor : Marc Laurent

Klasa L`EQUIPE jest aktualnie najszybciej rozwijaj?c? si? klas? m?odzie?ow? w Europie dla dzieci w wieku od 10 do 15 lat. Jej konstruktorem jest wybitny trener oraz by?y mistrz ?wiata w klasie 470 - Marc Laurent.

Jego wychowankowie - Thierry Peponnet i Luca Pillot, nale??cy dzi? do grona ?cis?ej ?wiatowej czo?wki ?eglarzy zawodowych i s? mistrzami olimpiady w Seulu w kl. 470, brali udzia? przy tworzeniu koncepcji tej nowoczesnej ?dki.

Najpopularniejsze czasopismo sportowe w Europie "L`EQUIPE" u?yczy?o swego logo na znak klasowy, obejmuj?c jednocze?nie rozwj klasy swoim patronatem.

W?rd wielu zalet szkoleniowych tej klasy nale?y wymieni?:

  • konstrukcja ?odzi oraz technika ?eglowania zbli?one s? do klas olimpijskich, posiada trapez oraz stosunkowo du?? genu?
  • zapewnia rwnomierny podzia? rl dla za?oganta i sternika, daj?c mo?liwo?? doboru cz?onkw za?ogi wed?ug predyspozycji fizycznych i psychicznych
  • ?dka bardzo szybka, ?atwo wchodzi w ?lizg oraz stosunkowo ma?o wywrotna
  • daje mo?liwo?? wczesnego dobrania i szkolenia za?g ?eglarskich w d?u?szym okresie
  • stosunkowo niska cena w porwnaniu z regatowymi klasami jednoosobowymi

Klasa ta jest w pe?ni zmonotypizowana, to znaczy, i? wszystkie wyprodukowane egzemplarze musz? by? wykonane wed?ug ?ci?le okre?lonej technologii oraz materia?w, ktre zapewniaj? rwnie? wieloletni? eksploatacj?.

Wymg monotypu dotyczy praktycznie wszystkich cz??ci pocz?wszy od kad?uba a sko?czywszy na pojedynczych okuciach. Jest to jedno z zasadniczych za?o?e? konstruktora, ktry w ten sposb pragn?? wyeliminowa? r?nice sprz?towe w?rd dzieci. W ten sposb szkoleniowcy mog? skupi? si? g?wnie na doskonaleniu umiej?tno?ci technicznych i taktycznych m?odych ?eglarzy.

Ze wzgl?du na nowe tendencje w technologii budowy jachtw, zw?aszcza w zakresie kszta?tu i materia?u do produkcji ?agli, pocz?wszy od dnia 01.09.2006r. Mi?dzynarodowe Stowarzyszenie Klasy L'Equipe, na wniosek konstruktora, wprowadzi?o nowy model o?aglowania. Starszy model pozostaje dopuszczony do wsp?zawodnictwa podczas wszystkich regat.

Sk?ad grupy LEquipe na sezon 2017:

Za?ogi:

SMS

  1. Amelia Linowska/Julia Chmiel

  2. Denis Szewczyk / Grzegorz Sitarek

  3. Julianna Wypych/Aleksander Ropulewski

  4. Adam Rogowski/Piotr Kaczmarczyk

  5. Iga TecnerTrener: Agnieszka Stefa?ska

Uprawnienia trenerskie:

Trener II klasy w ?eglarstwie

Inne uprawnienia:

S?dzia II kl. w ?eglarstwie

Starszy sternik motorowodny

Instruktor sportu w ?eglarstwie

 

informacje gim

LogowanieKana? YouTube
Nasz patron