Get Adobe Flash player

Film promocyjny

Dokumenty

Windsurfing

Przygotowanie do sezonu - klasa RSX.

trening RS:X Mr?gowo

Okres zimowy to tradycyjnie przygotowanie do kolejnego sezonu na wodzie. Treningi w okresie przygotowawczym to przede wszystkim przygotowanie motoryczne. Zawodnicy pracuj? nad popraw? wszystkich cech motorycznych. Zaj?cia odbywaj? si? na basenie, w terenie, na si?owni i sali gimnastycznej. Dzi?ki pomocy sponsorw zaopatrzyli?my si? w dodatkowy sprz?t do treningu propriocepcji (czucie g??bokie) co dla deskarzy jest nieocenione. Zawodnicy trenuj? przy pomocy TRX-w oraz wykorzystuj? w treningu platformy rwnowa?ne i pi?ki. W po?owie marca planowane jest ju? pierwsze zgrupowanie na wodzie wi?c czasu jest ju? coraz mniej

 

Klasa RS:X

Sk?ad grupy szkoleniowej- klasa RS:X- rok szkolny 2016/2017 (zawodnicy SMS i MOS).

l.p.

Nazwisko i imi?; SMS/MOS

Rok ur.

Kl. sportowa

1

Maciej ZalewskiSMS

2001

II

2

Bartosz Przybylak SMS

2001

-

3

Magdalena MajewskaSMS

1999

II

4

Micha? Warzocha SMS

1999

II

5

J?drzej Cituk MOS

2001

-

6

Klaudia KondrackaSMS

1998

-

7

Patrycja LisMOS

1996

M
Dane techniczne sprz?tu:

Deska: 286 cm

szeroko??: 93 cm
masa: 15,5 kg
wyporno??: 220 ltr
Deska posiada statecznik oraz uchylny miecz.

?agiel:

M??czy?ni- powierzchnia 9,5 m2 Kobiety i juniorzy- powierzchnia 8,5m2

Bom:

Regulowana d?ugo??: 225-265 cm

Maszt:

M??czy?ni: 520 cm Kobiety: 490 cm

Oficjalnym dostawc? sprz?tu na igrzyska olimpijskie w windsurfingu jest Neil Pryde. Firma produkuje szerok? gam? sprz?tu windsurfingowego, a wtym desk? identyfikowan? na ca?ym ?wiecie jako klasa RS:X.
RS:X to monotyp co oznacza, ?e wszyscy zawodnicy startuj?cy w zawodach tej klasy (w tym Igrzyskach Olimpijskich) ?egluj? na takim samym sprz?cie.
RS:X zosta? zaprojektowany w 2004 roku przez Jeana Bouldoiresa, konstruktora dobrze znanego w bran?y windsurfingowej. RS:X to kompromis pomi?dzy tradycyjnym ?eglarstwem deskowym na Raceboardzie w warunkach wyporno?ciowych i wy?cigw w klasie Formu?a Windsurfing w warunkach ?lizgowych.
Konstrukcja ?agla do RS:X oparta jest na projektach ?agli, ktre s? obecnie u?ywane w zawodach Formu?y Windsurfing. Mimo znacznej powierzchni (9,5m2 dla m??czyzn i 8,5m2 dla kobiet) ?agiel do RS:X mo?na wykorzystywa? w zakresie wiatru od 3 do 30 w?z?w. ?agiel dzia?a efektywnie w warunkach ?eglugi wyporno?ciowej i ?lizgowej dzi?ki mo?liwo?ci zmiany profilu w czasie ?eglugi za pomoc? specjalnych regulacji.

Trener: Tomasz Stefa?ski

Mened?er Sportu

  • Uprawnienia trenerskie:

Trener II kl. w ?eglarstwie

  • Uprawnienia Instruktorskie:

Instruktor sportu w lekkoatletyce
Instruktor sportu w akrobatyce sportowej
Instruktor sportu w gimnastyce sportowej
Instruktor sportu w p?ywaniu
Instruktor rekreacji ruchowej ze specjalno?ci? narciarstwo
Instruktor motorowodny
Instruktor ?eglarstwa deskowego

Uprawnienia s?dziowskie:

S?dzia II kl. w ?eglarstwie
Licencja s?dziego Polski Zwi?zek Gimnastyczny
S?dzia okr?gowy akrobatyka sportowa

Inne:
Patent morskiego sternika motorowodnego
Patent morskiego sternika jachtowego
Kurs pierwszej pomocy PCK
Ratownik Wodny WOPR

 

informacje gim

LogowanieKana? YouTube
Nasz patron