Get Adobe Flash player

Film promocyjny

Dokumenty

Optymist

Mr?gowscy ?eglarze rozpocz?li sezon. Za nimi pierwsze regaty grupy Optimist

Mr?gowscy ?eglarze w regatach na akwenie Zatoki Puckiej wyp?ywali srebro i z?oto. Zwyci?stwo w zmaganiach zaliczanych do cyklu regat pucharu polski OPT i ENERGA Sailing Cup wywalczy? zawodnik ZOS Baza w Mr?gowie Miko?aj Merkler. Srebro w podsumowaniu sezonu 2014 grupy Optimist do lat 9, zdoby? jego klubowy kolega Mateusz Gigielewicz. Sukces m?odych regatowcw okupiony jest ci??k? prac? ?eglarzy, przyznaje trener Tomasz Szawkowski.

Więcej…

 

Grupa trenera Szawkowskiego

?eglarstwo jest sportem z ktrego dzieci czerpi? du?o satysfakcji. ?eglarstwo to zabawa, sport towarzyski, ktry buduje siln? psychik?, zaufanie do samego siebie, uczy respektu dla ?rodowiska naturalnego. Jest sportem dzi?ki ktremu nawi?zuje si? wiele wspania?ych przyja?ni, ktre pozostaj? na d?ugie lata.

Opis: Optimist zbudowany w 1947 roku, jako bardzo prosta, ma?a, tania jednoosobowa ?deczka przeznaczona dla dzieci i m?odzie?y do lat pi?tnastu. Jest najprostsz? drog? do pokazania dzieciom ?eglarstwa. Optimist jest ?odzi? o bardzo prostej konstrukcji. Jeden ?agiel, kilka regulacji i to wszystko. Kad?ub zbudowany by? ze sklejki lub poliestru, maszt z drewna lub duralu. P?etwa steru i szybrowy miecz ze sklejki lub poliestru.

Klasa ta jest najmiejsz? klas? mi?dzynarodow?, ze wzgl?du na ma?e koszty i ?atwo?? obs?ugi i transportu bardzo popularn? (ponad 150 tysi?cy egzemplarzy na ?wiecie). Mo?na j? spotka? w ponad 100 krajach. Ponad 50% skipperw startuj?cych na Igrzyskach Olimpijskich w Sydney, zaczyna?o swoj? karier? ?eglarsk? w?a?nie na Optimi?cie. 85% sternikw ktrzy zdobyli medale na IO w Pekinie (Qingdao) w 2008r. zaczyna?o ?eglowa? na OPTIMI?CIE.

Sk?ad grupy Optimist w 2015r:

  1. Cezary Sternicki - SMS

  2. Juliusz Hebel - SMS

  3. Jan Pasiuk - MOS

  4. Zofia Ciesi?ska - MOS

  5. Laura Banach - MOS

  6. Oliwier Przybylak - SMS

  7. Miko?aj Merkler - SMS

  8. Mateusz Gigielewicz MOS

Trener grupy Optimist: Tomasz Szawkowski

Uprawnienia trenerskie: Trener II klasy w ?eglarstwie

Inne uprawnienia: S?dzia II kl. w ?eglarstwie Sternik motorowodny Instruktor dyscypliny sportu: ?eglarstwo P?ywanie Lekka atletyka Gimnastyka sportowa Narciarstwo alpejskie Ratownik WOPR

Klasa Optimist

Konstruktor: Clark Mills - USA

Przeznaczenie: szkolenie dzieci i m?odzie?y, regaty

Typ o?aglowania: Rozprzowe

Dane techniczne D?ugos?: 2,31 m Szerokos?: 1,13 m Ci??ar ca?kowity: 35 kg Powierzchnia o?aglowania: 3,5 m2

 

informacje gim

LogowanieKana? YouTube
Nasz patron