Get Adobe Flash player

Film promocyjny

Dokumenty

Trudne pocz?tki

Wygodnie na tej ?dce, bardzo statecznej i pakowanej, p?ywa?y 3 osoby.
By?a te? w klubie P-7. By? to w?a?ciwie du?y kajak z ?aglem. Po powo?aniu
Bazy w czasie pierwszych kilku wakacji, odby?y si? sp?ywy kajakowe z Sorkwit
do Miko?ajek i Gi?ycka. Kajaki i sprz?t biwakowy wo?ono poci?giem z Mr?gowa do Sorkwit, a po zako?czeniu sp?ywu /zawsze w Miko?ajkach/ z Miko?ajek do Mr?gowa. W latach nast?pnych odby?y si? rejsy ?eglarskie po Wielkich Jeziorach
Mazurskich, a? do utworzenia Przystani ?eglarskiej w Ta?tach w 1959 roku, kiedy odby?y si? pierwszy stacjonarny obz ?eglarsko-harcerski.
Na tym te? obozie postawiono pierwsze sta?y domki campingowe, ktre obecnie stoj? na placu apelowym nosz? numery 1,2,3 i 4. Pierwotnie ka?dy domek sta? na 12 palach i by? podobny do chaty murzy?skiej. Pierwsze obozy w Ta?tach mia?y charakter ?eglarsko-harcerski, jako ?e wtedy istnia?a w Bazie harcerska dru?yna wodna.

 

informacje gim

LogowanieKana? YouTube
Nasz patron