Get Adobe Flash player

Film promocyjny

Dokumenty

Stypendium szkolne - informacje

Wzr wniosku o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018. Stypendium przyznaje si? uczniom b?d?cym mieszka?cami Mr?gowa, wniosek nale?y z?o?y? w sekretariacie Urz?du Miejskiego w Mr?gowie do dnia 15 wrze?nia br. O stypendium mog? ubiega? si? rodziny, w ktrych dochd na jednego cz?onka rodziny nie przekracza 514 z? netto (do dochodu nie wlicza si? ?wiadczenia wychowawczego 500+).

Wnioski do pobrania w sekretariacie szko?y lub na stronie w formacie doc

 

informacje gim

LogowanieKana? YouTube
Nasz patron