Get Adobe Flash player

Film promocyjny

Dokumenty

odpowiedzialno?? karna dzieci i m?odzie?y

W spotaniu z policjantk? uczestniczy?a m?odzie? klasy II gimnazjum.

Spotkanie odby?o si? 17 lutego 2017 r

 

informacje gim

LogowanieKana? YouTube
Nasz patron