Get Adobe Flash player

Film promocyjny

Dokumenty

Cadety i Cadeciarze

Klasa CADET to monotypowa mi?dzynarodowa klasa jachtw dwuosobowych zaprojektowana przez Anglika Jacka Holta w 1947 roku. Kad?ub sko?nodenny ze ?ci?tym dziobem, miecz szybrowy, o?aglowanie bermudzkie (grok, fok i spinaker). Klasa zosta?a zaprojektowana jako jacht dla dzieci i m?odzie?y. Znak klasy litera C.

Dane techniczne:

d?ugo?? ca?kowita 3,22 m
szeroko?? ca?kowita 1,27 m
zanurzenie 0,17 m
zanurzenie z mieczem 0,74 m
wysoko?? masztu 3,90 m
grot 3,90 m2
fok 1,30 m2
spinaker 4,00 m2
masa ca?kowita od 54 kg

Grupa CADET. Rok szkolny 2012/2013

1.?ledzik Bart?omiej rok ur. 2000 SMS kl. 6
2. Koperska Emilia rok ur. 2000 SMS kl. 6
3. Butkiewicz Daniel rok ur. 2000 SMS kl. 6
4. Maciejczyk Julia rok ur. 2000 SMS kl. 6
5. Dawidczyk Klaudia rok ur. 2000 SMS kl. 6

6. Sobtka Agata rok ur. 1999 SMS kl. 6
7. Szczepaniak Jan rok ur. 1998 SMS kl. II gim

8. Komar Cyprian rok ur. 2000 MOS kl. 6

ponadto w zaj?ciach grupy Cadet, w okresie przygotowania oglnego, uczestnicz? nast?puj?cy uczniowie:

9. Cagara ?ukasz rok ur. 1999 SMS kl. I gim.

10. Pirkowski Szymon rok ur. 1999 SMS kl. I gim.

11. Soko?owski Pawe? rok ur. 1998 SMS kl. II gim.

12. Kami?ski Jakub rok ur. 1996 SMS kl. I LO

13. Wa?kiewicz Mateusz rok ur. 1996 SMS kl. I LO

Miejsce grupy CADET w koncepcji szkolenia sportowego w ZOS Baza Mr?gowo.

Grupa CADET zosta?a reaktywowana w roku 2011 po blisko dziesi?cioletniej przerwie w zorganizowanym szkoleniu sportowym. G?wnym atutem regatowej klasy CADET jest to, ?e jest to tania i ci?gle popularna klasa przygotowawcza, dost?pna dla dzieci i m?odzie?y w szerokim przedziale wiekowym 8- 17 lat. Wa?nym powodem ponownego zorganizowania szkolenia w tej grupie by? widoczny niedobr zawodniczek i zawodnikw w przedziale wieku 10-15 lat, w naszych Zespole.

O zasadno?ci i celowo?ci reaktywowania klasy ?wiadczy fakt, ?e ju? po pierwszym roku treningw, do innych klas regatowych przesz?y 4 osoby, w tej liczbie Beniamin Waszkiewicz, ktry okaza? si? ?wietnym kandydatem na za?og? w kl. 420.

W niedu?ej odleg?o?ci od Mr?gowa znajduj? si? o?rodki wiod?ce prym w tej klasie nie tylko w kraju ale tak?e w ?wiecie. Tak wi?c, bez du?ych nak?adw finansowych, mo?na si? konfrontowa? z najlepszymi. W nadchodz?cym sezonie planujemy szereg startw na regatach w Miko?ajkach, Piszu, Suwa?kach, Olsztynie, Gi?ycku oraz start naszych reprezentantw w fina?ach Oglnopolskiej Olimpiady M?odzie?y w Dobrzyniu nad Wis??.

Trenerem grupy jest Wojciech Jaszczur-Nowicki.

 

informacje gim

LogowanieKana? YouTube
Nasz patron