Get Adobe Flash player

Film promocyjny

Dokumenty

U nas w Mr?gowie odb?dzie si? po raz drugi. Podobnie jak w ubieg?ym roku, Zesp? O?wiatowo - Sportowy Baza w Mr?gowie , jest pomys?odawc? organizowania biegu w naszym mie?cie. Jako gospodarz biegu, zapraszam do uczczenia ?o?nierzy Niez?omnych - Wykl?tych poprzez udzia? w biegu Tropem Wilczym. Bieg Pami?ci ?o?nierzy Wykl?tych. Spotykamy si? w dniu 26 lutego 2017 roku o godzinie 12:00 w Zespole O?wiatowo- Sportowym Baza w Mr?gowie przy ul. Nadbrze?nej 4 (Jezioro Czos). Starostwo Powiatowe w Mr?gowie, Gmina Miasto Mr?gowo, Zesp? O?wiatowo- Sportowy Baza w Mr?gowie, Stowarzyszenie Patriotyczne Mr?gowo, Luz Grupa Mr?gowo, Mr?gowskie Stowarzyszenie Mi?o?nikw Pojazdw Wojskowych i Zabytkowych SZWADRON, Klub Biegacza Mr?gowo, Centrum Kultury i Turystyki w Mr?gowie, Mr?gowski Klub" Morsa" i ZHP Chor?giew Warmi?sko- Mazurska. Hufiec im. Janusza Korczaka zapraszaj? na lokaln? edycj? projektu Tropem Wilczym. Bieg Pami?ci ?o?nierzy Wykl?tych. Przygotujemy trasy biegu na dystansach: 1. trasa licz?ca 1963 metry, b?d?ca symbolem daty schwytania i ?mierci ostatniego spo?rd ?o?nierzy Wykl?tych Jzefa Franczak ps. Lalek, 2. trasa licz?ca oko?o 8 kilometrw (dla zainteresowanych). Ka?dy uczestnik zakwalifikowany do biegu lub marszu na trasie 1963 metry - 300 osb zarejestrowanych elektronicznie - otrzymuje pakiet startowy (numer startowy, pami?tkow? koszulk?, materia?y o ?o?nierzach Wykl?tych oraz ciep?y posi?ek) a po zako?czeniu biegu - pami?tkowy medal. Zapraszamy wszystkich ch?tnych bez wzgl?du na wiek. Gwarantujemy wspania?? atmosfer? i dobr? wspln? zabaw?: patriotyczne karaoke (ZHP), wyst?p Klubw Morsa, pokaz sprz?tu wojskowego i pojazdw wojskowych, ognisko z kie?baskami itd Zg?oszenia drog? internetow? na stronie www.e-gepard.eu zosta?y uruchomione. Wpisowe wynosi 10 z?otych, liczba miejsc jest ograniczona. Zapraszamy do obejrzenia reporta?u z 2016 r., ktry przypomni nam wspania?? atmosfer? tego wydarzenia ( Powiat Mr?gowski: Bieg Tropem Wilczym - reporta?) . Do??cz do nas - oddajmy wsplnie ho?d ?o?nierzom Niez?omnym Wykl?tym.

Wszystkich zaprasza dyrektor szk? mistrzostwa sportowego w Mr?gowie Regina To?kowicz.

 

informacje gim

LogowanieKana? YouTube
Nasz patron