Get Adobe Flash player

Film promocyjny

Dokumenty

?wi?teczny prezent

W dniu 20 grudnia 2016 r. Zesp? O?wiatowo Sportowy Baza dokona? zakupu samochodu 9-cio osobowego, marki Ford Custom, 2,0 TD Ci Euro 6, ktry b?dzie s?u?y? do przewozu uczniw zawodnikw szk? mistrzostwa sportowego w Mr?gowie na zgrupowania, konsultacje sportowe oraz regaty odbywaj?ce si? w Polsce i za granic? kraju. Samochd zosta? zakupiony ze ?rodkw Powiatu Mr?gowskiego, Gminy Miejskiej Mr?gowo oraz Samorz?du Wojewdztwa Warmi?sko Mazurskiego. Dzi?kujemy serdecznie Staro?cie Powiatu Mr?gowskiego Panu Antoniemu Karasiowi, Burmistrz Mr?gowa Pani Otolii Siemieniec, zawsze ?yczliwemu naszej Szkole Marsza?kowi Wojewdztwa Warmi?sko Mazurskiego Panu Gustawowi Markowi Brzezin oraz wszystkim radnym z w/w trzech samorz?dw. Dzi?kujemy za okazane nam wsparcie finansowe, ktre traktujemy jako wyraz dobroci i ch?ci niesienia pomocy uczniom zawodnikom szk? mistrzostwa sportowego w Mr?gowie. G??boko wierzymy, ze okazana nam pomoc przyczyni si? do kolejnych sukcesw sportowych naszych zawodnikw w kraju, Europie i ?wiecie. W imieniu ca?ej spo?eczno?ci Zespo?u O?wiatowo-Sportowego Baza w Mr?gowie serdecznie dzi?kuje Regina To?kowicz dyrektor Zespo?u

 

informacje gim

LogowanieKana? YouTube
Nasz patron