Get Adobe Flash player

Film promocyjny

Dokumenty

Do godz. 10.00 dnia 10 listopada 2016r. do Zamawiaj?cego na 11 wys?anych wp?yn??y 2 oferty w zamkni?tych, nieuszkodzonych kopertach. Dnia 14 listopada 2016r. o godz. 10.15 Zamawiaj?cy w trybie jawnym przyst?pi? do otwarcia ofert.

Pe?na tre?? informacji o otwarciu ofert - POBRANIE (format pdf)

 

informacje gim

LogowanieKana? YouTube
Nasz patron