Get Adobe Flash player

Film promocyjny

Dokumenty

Zaproszenie do z?o?enia oferty cenowej

Dyrektor Zespo?u O?wiatowo-Sportowego Baza w Mr?gowie zaprasza do z?o?enia oferty cenowej na Dostaw? samochodu osobowego typu BUS ( 9-cio osobowy ), masa ca?kowita do 3500 kg. Zamwienie publiczne prowadzone w trybie rozeznania rynku o warto?ci nie przekraczaj?cej kwoty 30 000 Euro czyli na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. bez stosowania Ustawy Prawo zamwie? publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p?n. zmian.), zgodnie z do??czonym WYKAZEM ISTOTNYCH WARUNKW ZAMWIENIA wraz z za??cznikami. Samochd b?dzie s?u?y? do przewozu uczniw zawodnikw ?eglarstwa szk? mistrzostwa sportowego w Mr?gowie. Prosimy o potwierdzenie otrzymania zaproszenia do z?o?enia oferty. B?dziemy bardzo wdzi?czni, je?eli taka oferta od Pa?stwa wp?ynie.

Pe?na informacja wraz z formularzem - POBRANIE (format zip)

 

informacje gim

LogowanieKana? YouTube
Nasz patron