Get Adobe Flash player

Film promocyjny

Dokumenty

Integracyjna przygoda

Podczas przeja?d?ki wozami dowiedzieli?my si? wielu ciekawych informacji zwi?zanych z ko?mi. Poznali?my kilka koni, ktre uda?o si? wykupi? Pani Eulalii przed wyjazdem do Francji, do rze?ni. Dowiedzieli?my si? tak?e owolontariacie, ktry jest bardzo potrzeby do opieki nad zwierz?tami. Na miejscu mieli?my przygotowane integracyjne ognisko przy ktrym mi?o sp?dzili?my czas. Wszyscy z u?miechem na twarzy wrcili?my do domu. Mamy nadziej?, ?e w tym roku jeszcze nie raz b?dziemy mieli mo?liwo??, w tak niecodzienny sposb, zdobywa? wiedz?.

Aneta Reginia El?bieta Suchan Ma?gorzata Pa?asz-Pasecka

 

informacje gim

LogowanieKana? YouTube
Nasz patron