Get Adobe Flash player

Film promocyjny

Dokumenty

Bezp?atne zaj?cia pozalekcyjne z ?eglarstwa w ZOS Baza

Z.O.S. BAZA Mr?gowo organizuje nabr dzieci w wieku 8 - 10 lat, na bezp?atne pozalekcyjne zaj?cia z ?eglarstwa. Zaj?cia prowadzone b?d? przez trenerw ?eglarstwa
z Z.O.S. BAZA Mr?gowo. Na zaj?ciach z ?eglarstwa dzieci b?d? uczy?y si? ?eglowania na Optimistkach a tak?e budowy ?dki OPTIMIST i wi?zania w?z?w ?eglarskich.
Prowadzone b?d? tak?e zaj?cia uzupe?niaj?ce: gry i zabawy na sali gimnastycznej oraz w terenie.
W okresie zimowym prowadzone b?d? zaj?cia na basenie.
Informacji o terminach zaj?? udzielaj? trenerzy ?eglarstwa:
Dorota Michalczyk, tel. 505764 402,
Zbigniew Olszewski, tel. 602331198.
Na pierwsze spotkanie zapraszamy Rodzicw wraz z dzie?mi.

 

informacje gim

LogowanieKana? YouTube
Nasz patron