Get Adobe Flash player

Film promocyjny

Dokumenty

Obiady w roku szkolnym 2016 / 2017

Obiady od 5 wrze?nia 2016

P?atno?ci za obiady w roku szkolnym 2016/2017 nale?y dokonywa? gotwk? w Bursie Mi?dzyszkolnej ul.Mrongowiusza 65B (tel.89 741 20 43 wew.22) u intendenta lub przelewem na

konto Bursy; 64 2030 0045 1110 0000 0221 0650

Koszt jednego obiadu - 5 z?

 

informacje gim

LogowanieKana? YouTube
Nasz patron