Get Adobe Flash player

Film promocyjny

Dokumenty

Jak rozmawia? z dzieckiem?

Nie musimy zadawa? wszystkich pyta? jednocze?nie.J?eli jaki? watek rozwinie si? szczeglnie,nalezy go podtrzyma?,kontynuowa? rozmow? i dopytywa?,ale nie przes?uchiwa?

Nale?y stara? si? zapami?ta? odpowiedzi i wychwyci? wa?ne informacje (np. imi? osoby,ktra sprawia dziecku przykro??,ktr? lubi szczeglnie,jaki? problem) i nawiazyw?? p?niej do tego,czego si? dowiedzieli?my.J

Je?eli dziecko opowie o swoich planach, nale?y zapyta? p?niej,jak posz?a ich realizacja.Dzi?ki temu b?dziemy na bie?aco z zainteresowaniami i problemami syna,czy crki.

Owocnego poznawania si? lepiej :)

 

informacje gim

LogowanieKana? YouTube
Nasz patron