Get Adobe Flash player

Film promocyjny

Dokumenty

Bojerowe Mistrzostwa ?wiata DN Junior i Ice-Optimist


Pierwszego dnia regat w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych, przy silnym i porywistym wietrze oraz du?ych opadach ?niegu komisja regatowa przeprowadzi?a: 4 wy?cigi dla klasy DN Junior i 3 wy?cigi dla klasy Ice-Optimist. Z powodu zbyt s?abego wiatru i grubej pokrywy ?nie?nej zalegaj?cej na lodzie zawody nast?pnego dnia nie odby?y si?. Prognozy wiatrowe na kolejne dni regat nie napawa?y optymizmem. Po wnikliwej analizie prognozy pogody Organizator zawodw i jego sztab nie widzia? mo?liwo?ci kontynuowania mistrzostw. Bojerowe Mistrzostwa ?wiata i Europy zosta?y zako?czone, a wyniki naszej reprezentacji przedstawiaj? si? nast?puj?co:

Klasa Ice-Optimist:

5 miejsce w Mistrzostwach ?wiata i Europy - Oliwia Korszun.

6 miejsce w Mistrzostwach ?wiata i Europy - Lidia Bochan.

21 miejsce w Mistrzostwach ?wiata i Europy - Bart?omiej ?ledzik.

29 miejsce w Mistrzostwach ?wiata i Europy - Emilia Koperska.

Trener reprezentacji klasy Ice-Optimist: Tomasz Szawkowski

Klasa DN Junior:

6 miejsce w Mistrzostwach ?wiata i Europy - Sara Natasza Piasecka

12 miejsce w Mistrzostwach ?wiata i Europy - Kamil Cesarski

17 miejsce w Mistrzostwach ?wiata i Europy - Pawe? Roszkowski

W kategorii DN Junior Sara Natasza Piasecka zaj??a

Trener reprezentacji klasy DN Junior: Andrzej Piasecki

Oliwia Korszun i LidiaBochan by?y najwy?ej sklasyfikowanymi zawodniczkami Mistrzostw ?wiata i Europy w klasie Ice Optimist, zajmuj?c odpowiednio pierwsze i drugie miejsce. Natomiast w klasie DN Junior Sara Natasza Piasecka uplasowa?a si? na trzecim miejscu.

 

informacje gim

LogowanieKana? YouTube
Nasz patron