Get Adobe Flash player

Film promocyjny

Dokumenty

8.00 rozwieszenie strza?ek kieruj?cych na terenie miasta ( parkingi i dojazd ), rozstawienie wolontariuszy na ulicach dojazdowych i parkingach.- PM

8.00 rozstawienie Start/Meta- p. Bartek Koziatek

8.00 rozstawienie obozu partyzanckiego ( Szwadron i Harcerze + 3 uczniw z ZOS Baza)

8.00 rozwieszenie flag na trasie biegu- p. Kamil Wojno- PM, rozwieszenie flag na terenie Bazy pracownicy ZOS, rozwieszenie banerw, rollupw- ka?dy z organizatorw rozwiesza swoje

8.00 ustawienie podium dla zwyci?zcw(podium od CKiT dostarczy p. Bartek Koziatek)-pracownicy ZOS

8.30 Tablica og?osze? ( mapka tras biegw,mapka miasteczka na terenie Bazy, regulamin, informacje oglne )- p. Arek Ca?a

9.00 Otwarcie Biura Zawodw(wydawanie pakietw startowych, odbieranie o?wiadcze? od niepe?noletnich uczestnikw)- p. Lucyna i Arek Ca?a + 2 osoby z Klubu Biegacza.

9.00 wolontariusz z puszk? w Biurze Zawodw- p. Barbara Leszko

9.00 rozstawienie nag?o?nienia ( CKiT )- p. Bartek Koziatek,

dostarczenie odpowiedniej muzyki, pie?ni patriotycznych- p. Kamil Wojno

9.00 wytyczenie trasy ( Luz Grupa )- p. Arek Ca?a

9.00 przygotowanie stoiska Patriotyczne Mr?gowo

10.00 rozstawienie podgrzewaczy- p. Arek Ca?a

10.00 rozstawienie bufetu( kawa , herbata, ciastka,(ciasto zamawia u p. Szabelskiego p. Arek Ca?a,kubeczki, worki 120 l., papier toaletowy, r?czniki jednorazowe i serwetki gastronomiczne p. Daniel Nurczyk sponsoruje, 3 termosy dostarczy p. Barbara Leszko) - p. Barbara Niemiero

11.00 podpalenie podgrzewaczy- p. Arek Ca?a

11.00 rozstawienie wolontariuszy w miasteczku biegu- p. Barbara Leszko.

11.20 / 11.30 Oficjalne Otwarcie Imprezy prowadz?cy - p. Donata Durka i p. Bartek Koziatek- ( kilka zda? Przedstawiciele Starostwa, Miasta, PM, Kapitan AK Antoni Jab?o?ski , Ksi?dz Zbigniew Cybulski duszpasterz Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Matki Bo?ej Salety?skiej w Mr?gowie)

Zdj?cia p. Cezary Krywiczanin(ZOSBaza), zdj?cia i filmik p. Anna ?wider (Starostwo w porozumieniu z Mr?gowem 24)

Obs?uga medyczna- Karetka p. Arek Ca?a, ratownik medyczny p. Izabela Polonis(p. K. Wojno)

11.40 oficjalna rozgrzewka

Rozgrzewk? poprowadz?:
- Agnieszka Stefa?ska
Absolwentka Szko?y Mistrzostwa Sportowego w Zespole O?wiatowo Sportowym Bazaw Mr?gowie
Wielokrotna medalistka Mistrzostw Polski w klasie 470 :
4 miejsce Mistrzostwa Europy-Szwajcaria, klasa 470.
6 miejsce Mistrzostwa Europy-Tallin
8 miejsce Mistrzostwa ?wiata- St. Petersburg

Aktualnie trener ?eglarstwa klasy L’Equipe, w Zespole O?wiatowo Sportowym Bazaw Mr?gowie,ktrej zawodnicy osi?gaj? bardzo dobre wyniki sportowe ?egluj?c w czo?wce krajowej.

oraz- Iwona Gogo?owska trener personalny, instruktor fitness

11.55 ustawienie zawodnikw na linii Startu- p. Arek Ca?a, k?ady na pocz?tku i na ko?cu biegu- p. Kamil Wojno

12.00 Start Biegu Honorowego,sygna? startu - PM

Komisja s?dziowska 1. Arek Ca?a, 2. Lucyna Ca?a, 3. Barbara Leszko.

12.15 -Wr?czanie medali na mecie biegaczom, ktrzy biegn? tylko 1963 m.- p. Dyrektor ZOS BAZA - Regina To?kowicz, p. Anna ?wider Starostwo Powiatowe p. . - Gmina Miasto Mr?gowo, p. Katarzyna D?ugosz przedstawiciel Klubu Biegacza,p. Marcin Wosik przedstawiciel Mr?gowskiego Stowarzyszenia Mi?o?nikw Pojazdw Wojskowych i Zabytkowych SZWADRON, 2x PM .

12.25 ustawienie zawodnikw na linii Startu do biegu dodatkowego- p. Arek Ca?a, k?ady.

12.30 Start Biegu Dodatkowego- sygna? do startu PM

12.35 Atrakcje dla kibicw: zabawy z animatorami- PM, Pani Dyrektor ZOS Baza - p. Regina To?kowicz,Pani Basia( k?cik historyczny z P. Jab?o?skim), mini koncert piosenek patriotycznych przy ognisku - Uniw. 3 Wieku, ognisko z kie?baskami - PM( patyki do ogniska- pracownik ZOS Baza, pieczywo Arek Ca?a) i grochwka 300 porcji( Szwadron)

13.30 - zamykamy Bieg

14.00 Dekoracja zawodnikw pucharami ( 3 pierwsze miejsca w biegu na 8 km., w kategorii kobiet i m??czyzn- wojewoda warmi?sko- mazurski p. Artur Chojecki, p. Burmistrz, p. Starosta.

15.00 Zako?czenie imprezy

18.00 Msza ?wi?ta w intencji ?o?nierzy Wykl?tych w Parafii Rzymskokatolickiej ?w. Rafa?a Kalinowskiego na o?. Grunwaldzkim

Rozwieszenie plakatw:

1.PM- 40 na s?upy + 15 = 55

2.Urz?d Miasta 5

3. Starostwo 10

4. ZOS Baza- 10 + 5 K?trzyn

5. Luz 5

6. CKiT - 10

Sponsorzy, podzi?kowania:

1.Ubezpieczenia Krysiak- p. Piotr Krysiak

2.Piekarnia Cukiernia Marek Szabelskiego

3.Quady- Mr?gowo

4. Ratownik medyczny p. Izabela Polonis.

Kapitan Antoni Jab?o?ski- Prezes Powiatowego Ko?a ?wiatowego Zwi?zku ?o?nierzy Armii Krajowej w Mr?gowie. Zwi?zany od pocz?tku z organizacj? - tworzy? jej zr?by, obecnie jest jej najaktywniejszym dzia?aczem. Bierze udzia? w licznych inicjatywach lokalnych, a swoje wojenne do?wiadczenia przekazuje kolejnym pokoleniom, wsp?pracuj?c ?ci?le z mr?gowskimi szko?ami i instytucjami. Wyg?aszane przez p. Antoniego prelekcje s?u?? popularyzacji warto?ci historycznych i patriotycznych w?rd mr?gowian. W 2008 roku Pan Antoni Jab?o?ski otrzyma? Statuetk? Mrongowiusza.

1. ZOS Baza- informacj? przekaza?a p. dyrektor Regina To?kowicz

2. Mr?gowskie Stowarzyszenie Mi?o?nikw Pojazdw Wojskowych i Zabytkowych SZWADRON

Mr?gowskie Stowarzyszenie Mi?o?nikw Pojazdw Wojskowych i Zabytkowych Szwadron skupia osoby zainteresowane militariami oraz szeroko poj?tymi zabytkami techniki. Organizuje ono imprezy, podczas ktrych eksponowane s? zabytkowe pojazdy wojskowe m.in. Wojskow? Majwk? oraz Country na Wojskowo. Cz?onkowie Stowarzyszenia s? zapraszani na wiele imprez w ca?ym kraju odwiedzaj? ze swoim sprz?tem rekonstrukcje historyczne, pikniki militarne, zloty i pokazy. Stowarzyszenie prowadzi rwnie? Muzeum Sprz?tu Wojskowego przy ul. Przemys?owej 11C, gdzie zwiedzaj?cy mog? zobaczy? kolekcj? ponad 60 pojazdw wojskowych oraz po?arniczych. Cz?onkowie Stowarzyszenia wraz z wolontariuszami konserwuj? i naprawiaj? eksponaty, aby przywrci? im pe?n? sprawno?? techniczn?.

 

informacje gim

LogowanieKana? YouTube
Nasz patron