Get Adobe Flash player

Film promocyjny

Dokumenty

Zapraszamy m?odzie? szkoln?

w wieku 10 -19 lat, ucz?szczaj?c? do szk? podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udzia?u w konkursie multimedialnym

Nasze Nadle?nictwo

Szczeg?owe informacje i regulamin konkursu dost?pne s? na stronie:
www.tpl.org.pl/konkurs_multimedialny_nasze_nadlesnictwo

Termin zg?oszenia placwek do konkursu do 4 marca 2016 r.

Termin przyjmowania prac do 30 kwietnia 2016 r.

 

informacje gim

LogowanieKana? YouTube
Nasz patron