Get Adobe Flash player

Film promocyjny

Dokumenty

W dniach 29-30.01.2015r. na Jeziorze Niegocin w Gi?ycku odby?y si? regaty bojerowe klasy Ice-Optimist o "Mistrzostwo Okr?gu Warmi?sko-Mazurskiego". Szko?? Mistrzostwa Sportowego w Mr?gowie, na zawodach reprezentowali: Cezary Sternicki, Mateusz Gigielewicz, Miko?aj Merkler oraz Rados?aw Parzych. Silny wiatr oraz g?adka tafla lodu umo?liwi?y ?eglug? z bardzo du?? pr?dko?ci? dochodz?c? do 70km/h. S?dzia G?wny regat przeprowadzi? 7 wy?cigw. Rywalizacja na trasie regat by?a zaci?ta i do ostatniego wy?cigu nie by?o wiadomo, kto zostanie zwyci?zc? zawodw. Trener Tomasz Szawkowski by? dumny ze swoich podopiecznych, ktrzy zdominowali zawody, zajmuj?c wszystkie miejsca podium: 1 miejsce zaj?? Miko?aj Merkler 2 miejsce zaj?? Cezary Sternicki 3 miejsce zaj?? Mateusz Gigielewicz Rados?aw Parzych, ktry zadebiutowa? w bojerowych regatach tydzie? wcze?niej, zaj?? 16 miejsce. To trzecie regaty bojerowe mr?gowskich zawodnikw w trwaj?cym sezonie bojerowym 2015/16. Wyniki zawodnikw Bazy Mr?gowo pozwalaj? z du?ym optymizmem patrze? w przysz?o??. Trzymajcie za nas kciuki, bo w nadchodz?cy weekend zmierzymy nasze si?y w regatach o Mistrzostwo Polski .

 

informacje gim

LogowanieKana? YouTube
Nasz patron