Get Adobe Flash player

Film promocyjny

Dokumenty

regaty o Puchar Warszawy

W weekend 16-17.01.2016r. na Zalewie Zegrzy?skim odby?y si? regaty bojerowe klasy Ice-Optimist o "Puchar Warszawy". Szko?? Mistrzostwa Sportowego na zawodach reprezentowali zawodnicy w sk?adzie: Cezary Sternicki, Mateusz Gigielewicz, Miko?aj Merkler, Rados?aw Parzych. Pierwszego dnia regat w s?abym i zmiennym wietrze Komisja regatowa sprawnie przeprowadzi?a 5 wy?cigw. Kolejny dzie? przynis? bardzo s?aby wiatr uniemo?liwiaj?c y kontynuowania rywalizacji sportowej przez m?odych bojerowcw. Po przeanalizowaniu wielu prognoz pogody S?dzia G?wny regat podj?? decyzj? o zako?czeniu zawodw. Organizator regat, YKP Warszawa zadba? aby ka?dy m?ody zawodnik zjad? na lodzie ciep?y posi?ek oraz na koniec zawodw zosta? nagrodzony. Uczniowie naszej szko?y i tym razem ?wietnie si? spisali podczas zawodw. Pierwszy wy?cig o Puchar Warszawy wygra? Cezary Sternicki, co bardzo dobrze rokowa?o. Niestety, pechowo awarii uleg? sprz?t co nie pozwoli?o na dalsz? rywalizacj? na wysokim poziomie. W klasyfikacji oglnej, podium wywalczy? Mateusz Gigielewicz staj?c na 3 miejscu, 5 miejsce zaj?? klubowy kolega Cezary Sternicki. Miko?aj Merkler zdoby? 11 miejsce, a jedno oczko ni?ej znalaz? si? Rados?aw Parzych. To drugie w tym sezonie bojerowym regaty dla klasy Ice-Optimist. Takie wyniki ciesz? zawodnikw i trenera.

 

informacje gim

LogowanieKana? YouTube
Nasz patron