Get Adobe Flash player

Film promocyjny

Dokumenty

Wspomnienie z zimowiska.

Zimowe ferie z BAZ? zacz??y si? 1 lutego 2016 roku od niewinnego spaceru na Ekomarin? (bo zabrak?o ?niegu ?). Tam zabawa, zje?d?anie na zje?d?alniach z mokr? pup?, chodzenie po linach i mostach linowych. Potem powrt i zabawa na hali sportowej w Szkole Mistrzostwa Sportowego. Grali?my w zbijaka i... wygra?y oczywi?cie dziewczyny. Drugiego dnia poszli?my na basen. Zje?d?ali?my na zje?d?alni wodnej, nurkowali?my i oglnie bawili?my si? w wodzie. Zabawa by?a super. Niejedna z nas wrci?a z u?miechem. A ch?opcy a? podskakiwali z rado?ci. Trzeciego dnia poszli?my na ?y?wy. Osoby, ktre by?y pierwszy raz, ca?y czas si? przewraca?y. Jedna z nas wywrci?a si? a? 18 razy. Czwarty dzie? znowu by? na basenie. Nasz Pan robi? nam pod wod? zdj?cia, na ktrych wygl?dali?my komicznie, naprawd? komicznie R?nymi sposobami zje?d?ali?my te? na zje?d?alni. No i w ko?cu pi?tek - ostatni dzie? ferii zimowych z BAZ?. Tak nie chcieli?my, ?eby si? ko?czy?y, ale wiadomo - wszystko si? kiedy? ko?czy. Byli?my na ?y?wach - tak jak w ?rod?. Dzisiaj jedna z nas wywrci?a si? tylko 16 razy. To wielka, naprawd? wielka r?nica! Ka?demu idzie coraz lepiej (nawet tym, co ju? bardzo dobrze wychodzi?o zacz??o wychodzi? jeszcze lepiej). Zapomnia?yby?my, ?e codziennie jedli?my po dwie s?odkie bu?ki, wyj?tkiem by? T?usty Czwartek - dostali?my a? trzy p?czki: z toffi, adwokatem i d?emem r?anym. Nasz Pan Zbyszek (Olszewski) sprawowa? nad nami opiek? znakomicie. Dba? o to, ?eby?my mia?y suche w?osy, ?y?wy dobrze zapi?te, by?y grzeczne i bezpieczne ... i nawet ?apa? nas na lodowisku, kiedy si? wywraca?y?my... Na zako?czenie naszego zimowiska ka?dy z nas otrzyma? odblaskow? kamizelk? na rower, rolki lub spacer poza miasto z rodzicami. By?o naprawd? super! Nie mo?emy ju? si? doczeka? kolejnych ferii zimowych z BAZ?. Uczestniczki zimowiska

 

informacje gim

LogowanieKana? YouTube
Nasz patron