Get Adobe Flash player

Film promocyjny

Dokumenty

Bieg "TROPEM WILCZYM" w Mr?gowie - zaproszenie

28 lutego 2016 roku Fundacja Wolno?? i Demokracja ju? po raz czwarty zorganizuje oglnopolski projekt Tropem Wilczym. Bieg Pami?ci ?o?nierzy Wykl?tych. Bieg, ktrego celem jest upami?tnienie ostatnich obro?cw wolno?ci, walcz?cych po zako?czeniu II wojny ?wiatowej z komunistycznym zniewoleniem, jest najwi?kszym biegiem pami?ci w Polsce i najwi?ksz? imprez? masow? towarzysz?c? obchodom Narodowego Dnia Pami?ci ?o?nierzy Wykl?tych. W poprzedniej edycji - 1 marca 2015 roku - wzi??o w nim udzia? ponad 20 tysi?cy biegaczy w 81 miejscowo?ciach. My - Zesp? O?wiatowo- Sportowy Baza - postanowili?my w tym roku w??czy? si? do projektu i serdecznie zapraszamy ca?? spo?eczno?? szko?y oraz wszystkich mieszka?cw Mr?gowa i okolic do uczczenia Wykl?tych sportowym wysi?kiem, dostosowanym do indywidualnych mo?liwo?ci. Symboliczny dystans do pokonania we wszystkich miastach organizuj?cych bieg wynosi 1963 metry. Jest to nawi?zanie do daty ?mierci ostatniego ?o?nierza Wykl?tego Jzefa Franczaka Lalka, ktry zosta? zamordowany w 1963 roku. W naszym mie?cie zorganizujemy tak?e bieg na 8 km. Ka?dy z biegaczy otrzyma koszulk? z wizerunkiem jednego z ?o?nierzy Wykl?tych: Edwarda Taraszkiewicza ?elazny, Emilii Malessa Marcysia, Stefanii Firkowskiej Felu?, Danuty Sochwny Rad, ?ukasza Ciepli?skiego P?ug, Stanis?awa Sojczy?skiego Warszyc, Jana Borysewicza Krysia, Zygmunta Szendzielarza ?upaszka, Henryka Flame Bartek lub Mariana Bernaciaka Orlik oraz pi?kny medal pami?tkowy. Zaproszenie do wsp?pracy w organizacji biegu przyj??o Stowarzyszenie Patriotyczne Mr?gowo, Starostwo Powiatowe w Mr?gowie, Gmina Miasto Mr?gowo, Luz Grupa Mr?gowo, Klub Biegacza Mr?gowo, Mr?gowskie Stowarzyszenie Mi?o?nikw Pojazdw Wojskowych i Zabytkowych SZWADRON oraz wielu ?yczliwych ludzi. Ju? za chwil? rusz? zapisy na biegi w naszym mie?cie, poinformujemy o dok?adnej dacie ich uruchomienia. Biec mog? wszyscy, udzia? jest bezp?atny, wystarczy zapisa? si? i w niedziel? 28 lutego 2016 roku stawi? si? na starcie. Na biegaczy i kibicw czekaj? te? liczne dodatkowe atrakcje, ale o tym b?dziemy informowa? p?niej. Wi?cej o idei biegu mo?na przeczyta? na stronie internetowej: www.tropemwilczym.pl. Zapraszamy! W imieniu organizatorw

tropem wilczym

 

informacje gim

LogowanieKana? YouTube
Nasz patron