Get Adobe Flash player

Film promocyjny

Dokumenty

Jak reagowa? na AGRESJ? W SZKOLE?

  • Nauczycielu nie bj si? rodzicw i pisz w dzienniczku wprost, na czym polega z?e zachowanie ucznia.

  • Rodzice nigdy nie bagatelizujcie notatki, porozmawiajcie z dzieckiem, ?eby pozna? przyczyny takiego zachowania i zareagujcie zdecydowanym sprzeciwem.

  • Rodzice - nie rbcie awantury nauczycielowi, ?e to niemo?liwe, ?eby wasze dziecko plu?o na koleg?, a nauczycielce pokazywa?o obra?liwe gesty. To si? zdarza cz??ciej ni? sobie wyobra?acie, nawet w klasach m?odszych szk? podstawowych. Wys?uchajcie spokojnie racji dziecka, a potem argumentw nauczyciela i postarajcie si? pozna? prawd?. Je?li dziecko rzeczywi?cie zachowywa?o si? agresywnie, razem z nauczycielem zastanwcie si? nad przyczynami takiego zachowania.

  • Nauczyciele i rodzice stwrzcie wsplny front, jednym g?osem pi?tnujcie wszelkie objawy agresji s?ownej (poni?anie, szanta?owanie, wy?miewanie, przezywanie) i fizycznej (to nie tylko kopanie czy bicie, ale tak?e plucie czy popychanie).

  • Rodzice nie wahajcie si? w sytuacjach kryzysowych, gdy nie mo?ecie da? sobie rady, zwrci? si? o pomoc do szkolnego pedagoga

  • W szkole jest wychowawca,trener,pedagog popro?cie o pomoc.

Pami?tajcie!

Przemoc w szkole to konsekwencja b??dw wychowawczych pope?nianych przez doros?ych. Proces wychowania odbywa si? zarwno w domu, jak i w szkole

 

informacje gim

LogowanieKana? YouTube
Nasz patron