Get Adobe Flash player

Film promocyjny

Dokumenty

Serdecznie zapraszamy uczniw na najbli?sze olimpiady przedmiotowe - OLIMPUS sesja jesienna 2015. Olimpiady z j?zyka polskiego, matematyki, j?zyka angielskiego, j?zyka niemieckiego, przyrody, historii, biologii, geografii, chemii i fizyki zostan? przeprowadzone w dniach 2-6 listopada 2015 r. Uczestnictwo szko?y nale?y zg?osi? do 9 pa?dziernika 2015 r. Dodatkowych informacji prosimy szuka? na stronie internetowej www.olimpus.edu.pl

Oglnopolskie Olimpiady Przedmiotowe OLIMPUS

Jeste?my cz??ci? Center of School Education

 

informacje gim

LogowanieKana? YouTube
Nasz patron