Get Adobe Flash player

Film promocyjny

Dokumenty

KONKURS PRZYTOMNI (kampania spo?eczna DOPALACZE KRADN? ?YCIE)

Nie pozwlmy dopalaczom niszczy? naszego ?ycia! Je?li nie tolerujesz kradzie?y, bandytyzmu i k?amstwa oraz tak samo jak my nie godzisz si? na dopalacze, we? udzia? w konkursie MSW pn. Przytomni. Nakr?? spot, powiedz wszystkim, ?e Dopalacze kradn? ?ycie i wygraj dla swojej szko?y atrakcyjne nagrody!

Ministerstwo Spraw Wewn?trznych og?asza konkurs dla uczniw szk? gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych na najlepszy materia? filmowy promuj?cy zdrowy i wolny od u?ywek (przede wszystkim od dopalaczy) tryb ?ycia. Celem akcji Przytomni jest zwi?kszenie ?wiadomo?ci m?odych osb, w zakresie niebezpiecze?stw zwi?zanych z za?ywaniem dopalaczy. Konkurs jest cz??ci? rozpocz?tej w lipcu kampanii spo?ecznej Dopalacze Kradn? ?ycie.

W konkursie mog? wzi?? udzia? przedstawiciele szk?, reprezentowani przez grupy sk?adaj?ce si? z dowolnej liczby uczniw oraz co najmniej jednego doros?ego opiekuna. Nagrania, ktrych motywem przewodnim ma by? propagowanie stylu ?ycia wolnego od dopalaczy, nie mog? przekracza? 40 sekund.

Zwyci?zcw wy?oni Jury Konkursowe sk?adaj?ce si? z ekspertw z Ministerstw Spraw Wewn?trznych, Edukacji Narodowej, Zdrowia. W Jury zasi?d? tak?e policjanci oraz przedstawiciele mediw i organizacji pozarz?dowej. Trzy najlepsze prace zostan? uhonorowane, a placwki o?wiatowe, z ktrych spoty pochodz?, otrzymaj? nagrody pieni??ne. Dodatkowo filmy, ktre decyzj? Jury zajm? od 4 do 9, wezm? udzia? w konkursie internautw. Prace zostan? umieszczone na profilu Facebookowym akcji Dopalacze Kradn? ?ycie, a ta ktra zbierze najwi?cej polubie? otrzyma specjaln? nagrod? internautw.

Termin sk?adania prac up?ywa 30 wrze?nia 2015 roku.

Szczeg?owe informacje znajduj? si? w regulaminie. Dodatkowe wiadomo?ci o konkursie mo?na uzyska? tak?e w Departamencie Komunikacji Spo?ecznej Ministerstwa Spraw Wewn?trznych pod numerami telefonw (22) 60 149 42 i (22) 60149 45 lub adresami e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. i Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .


WI?CEJ:
https://www.msw.gov.pl/pl/aktualnosci/13651,Ruszyl-konkurs-Przytomni.html
---------------------------------------------
st. sier?. Dorota Kulig
Oficer Prasowy

Komenda Powiatowa Policji w Mr?gowie
ul. Wolno?ci 2
11-700 Mr?gowo

tel. 89 741 92 47 , 600 906 541
fax 89 741 92 05

tel. MSW 7328 247
fax MSW 7328 205

 

informacje gim

LogowanieKana? YouTube
Nasz patron