Get Adobe Flash player

Film promocyjny

Dokumenty

Nasze najm?odsze zawodniczki- Amelia i Julia zwyci??y?y, pokazuj?c tym samym, ?e s? coraz mocniejsze i w??cz? si? do walki o medale na Olimpiadzie M?odzie?y- komentuje trenerka Agnieszka Stefa?ska. Na drugim stopniu podium stan??a Emilia Z Nikol?- dziewczyny s? najbardziej do?wiadczon? z mr?gowskich za?g. Ch?opcy w tych regatach ?eglowali ze zmiennym szcz??ciem i w rezultacie zaj?li 7 miejsce. Ostatnie zgrupowanie w O?rodku Szkoleniowo- Treningowym Klubu Sportowego "Baza Mr?gowo" w Ta?tach przynios?o efekty! Wszystkie trzy za?ogi zapewni?y sobie ju? start w Oglnopolskiej Olimpiadzie M?odzie?y i teraz spokojnie b?d? si? przygotowywa? do tego startu.

 

informacje gim

LogowanieKana? YouTube
Nasz patron