Get Adobe Flash player

Film promocyjny

Dokumenty

?wiatowy Dzie? Ziemi

Dnia 8 maja 2015 roku uczestniczyli?my w obchodach ?wiatowego Dnia Ziemi na Placu Unii Europejskiej w Mr?gowie.

Ju? po raz pi?ty by?y one organizowane na szczeblu powiatowym i miejskim. Koordynatorem dzia?a? by?o CKiT. To najwi?ksze ?wi?to ekologiczne w tym roku by?o obchodzone pod has?em "Z energi? zmie?my ?rd?a". Wzi?li?my udzia? w nast?puj?cych konkurencjach:

* Recyklingowy pokaz mody - Oliwia Chomka jako panna m?oda otrzyma?a wyr?nienie.
* Ekologiczny wyst?p artystyczny w kategorii reklama promuj?ca styl ?ycia eko, pt. "Zielone dachy"- uczniowie klasy czwartej. ZDOBYLI?MY I MIEJSCE!
*Wy?cig Akcja segregacja -Micha? Lis, Adam Rogowski, Aleksander Ropulewski, Bartosz Mrz - uczniowie klasy IV otrzymali wyr?nienie.

Ponadto nasi uczniowie pozakonkursowo brali udzia? w plenerze malarskim, strefie ekoszale?stw, zabawach z klockologi?, malowaniu twarzy, quizach i pokazach.

Dodatkow? atrakcj? by?y wyst?py artystyczne o tematyce ekologicznej przygotowane przez animatorw z Grupy MAGOJA oraz eko-wata cukrowa, ktra cieszy?a si? du?ym powodzeniem w?rd uczestnikw.

Wszyscy bawili si? wy?mienicie, humory dopisywa?y, a ka?dy z uczestnikw otrzyma? nagrody i drobny upominek. By?a to niezapomniana lekcja przyrody.

El?bieta Suchan

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdj?? z Dnia Ziemi. ZDJ?CIA

 

informacje gim

LogowanieKana? YouTube
Nasz patron