Get Adobe Flash player

Film promocyjny

Dokumenty

Mr?gowscy ?eglarze rozpocz?li sezon. Za nimi pierwsze regaty grupy Optimist

M?odzi adepci ?eglarstwa z Mr?gowa sezon regatowy rozpocz?li na akwenie Zatoki Puckiej. Zawody w Pucku zaliczane s? do cyklu regat pucharu polski OPT i ENERGA Sailing Cup oraz eliminacji Mistrzostw ?wiata i Europy 2015r. w klasie Optimist grupy A. Z?oto w grupie B wywalczy? sobie Miko?aj Merkler, zawodnik Bazy Mr?gowo.

Regaty odbywa?y si? w trudnych warunkach atmosferycznych. By? deszcz, zimno a trzeciego dnia regat porywy wiatru dochodzi?y do 8 stopni w skali Beauforta mwi Tomasz Merkler, tata Miko?aja.

Brawa nale?? si? tak?e pozosta?ym zawodnikom ZOS BAZA w Mr?gowie. Laura Banach zaj??a 28 miejsce, Mateusz Gigielewicz 40 miejsce, Jan Pasiuk 70 miejsce, Oliwier Przybylak 125 miejsce. W grupie A Juliusz Hebel 31 miejsce, Cezary Sternicki 55 miejsce. Podkre?lmy, ?e w zmaganiach startowa?o 289 zawodnikw w dwch grupach.

W Pucku odby?o si? tak?e podsumowanie sezonu 2014 grupy Optimist. W klasyfikacji Pucharu Polski do lat 9, srebro wywalczy? Mateusz Gigielewicz z Bazy Mr?gowo. Zmagania na wodach Zatoki Puckiej odby?y si? w miniony weekend tj. 30.04 02.05.2015r.

M?odzi zawodnicy Szko?y Mistrzostwa Sportowego oraz ZOS BAZA w Mr?gowie d?ugo przygotowywali si? do tegorocznego sezonu. Treningi na wodzie rozpocz?li na Cyprze, gdzie pod okiem trenera Tomasza Szawkowskiego uczyli si? nie?atwej sztuki ?eglarstwa przez ponad dwa tygodnie (31.03 15.04).

Zgrupowanie szkoleniowe odby?o si? dzi?ki uprzejmo?ci cypryjskiego klubu ?eglarskiego Begafigo Sailing Club, ktry wyczarterowa? nam ?dki. Bardzo dobre warunki do trenowania zapewnia?a nam dobra pogoda i wiatr o r?nej sile. Pozosta?o nam tylko trenowa?. Kilka treningw z cypryjskimi zawodnikami potwierdzi?y wzrost poziomu umiej?tno?ci mr?gowskiej grupy ?eglarskiej relacjonowa? trener. By?o to pierwsze zgrupowanie szkoleniowe w tegorocznym sezonie ?eglarskim 2015r. Na kolejne zgrupowanie szkoleniowe zawodnicy pojechali do Pucka.

Najbli?sze du?e regaty, w ktrych udzia? zapowiedzieli nasi zawodnicy, to Memoria? Ottona Weilanda w Charzykowy. Zawody zaplanowano na 8-10 maja. Trzymajcie kciuki za mr?gowskich ?eglarzy!

 

informacje gim

Logowanie



Kana? YouTube
Nasz patron