Get Adobe Flash player

Film promocyjny

Dokumenty

Sukcesy na regatach bojerowych na jeziorze Dargin

W dniach od 21.02. do 22.02.2015r. zawodnicy ZOS BAZA w Mr?gowie reprezentuj?cy Klub Sportowy BAZA Mr?gowo wzi?li udzia? w regatach bojerowych o Memoria? Henryka Anio?kowskiego i Jzefa Nowickiego na tafli lodu Jeziora Dargin. Pierwszego dnia S?dzia G?wny regat sprawnie przeprowadzi? 5 wy?cigw. Po wy?cigach dla wszystkich zawodnikw oraz rodzicw i trenerw czeka?a gor?ca zupa, ktr? wszyscy zjedli ze smakiem. Pierwszy dzie? regat zako?czy? si? po pi?ciu wy?cigach przy sile wiatru dochodz?cej w porywach do 7 m/s. Drugi dzie? regat przynis? nowy scenariusz. Z powodu zbyt s?abego wiatru S?dzia G?wny regat podj?? decyzj? o odwo?aniu wy?cigw drugiego dnia dla klasy Ice - Optimist. Wyniki mr?gowskich bazowiczw nale?y uzna? za satysfakcjonuj?ce, z uwagi na debiut w bojerowej klasie Ice-Optimist - relacjonuje trener Tomasz Szawkowski.

Wyniki zawodnikw z Bazy Mr?gowo przedstawiaj? si? nast?puj?co:

  • 2 miejsce zaj?? Mateusz Gigielewicz - najm?odszy uczestnik regat
  • 3 miejsce zaj?? Miko?aj Merkler
  • 4 miejsce zaj?? Oliwier Przybylak
  • 5 miejsce zaj??a Laura Banach

 

informacje gim

LogowanieKana? YouTube
Nasz patron