Get Adobe Flash player

Film promocyjny

Dokumenty

Jak wzmocni? organizm jesieni??

Os?abiona odporno?? mo?e wynika? z wyzi?bienia organizmu lub nieodpowiedniej diety, ktra nie dostarcza nam niezb?dnych witamin i sk?adnikw potrzebnych do budowy cia? odporno?ciowych. Jak zatem powinni?my funkcjonowa?, co je??, by unikn?? zakatarzonego nosa?
Pom? swojemu organizmowi w walce z wirusami
Przede wszystkim nale?y pami?ta? o odpowiednim stroju na jesienny spacer, aby nie doprowadzi? do sytuacji wyzi?bienia organizmu lub przegrzania. Mo?e to spowodowa? zwi?kszon? aktywno?? chorobotwrczych drobnoustrojw. Spacer to nie jedyna forma relaksu, z ktrej powinni?my korzysta?. Odpoczynek i wysypianie si? rwnie? maj? znacz?cy wp?yw na zdrowotn? kondycj?. Homeostaza i balans mi?dzy aktywno?ci? fizyczn?
i intelektualn?, a wypoczynkiem regeneruj? nasz organizm, co sprawia, ?e b?dziemy o wiele bezpieczniejsi ni? nasi zabiegani, zapracowani, zestresowani znajomi.
Nasze cia?a czerpi? wiele korzy?ci z regularnego uprawiania sportu, co podkre?la Agnieszka Piska?a, specjalistka ds. ?ywienia w programie edukacyjnym ?yj smacznie i zdrowo: aktywno?? fizyczna nie tylko pomaga odreagowa? stres, spali? nadprogramowe kalorie. Poprzez wydzielanie hormonw i endorfin warunkuje po?rednio prawid?owe funkcjonowanie uk?adu odporno?ciowego. Wa?ne jest, aby umiarkowana aktywno?? fizyczna towarzyszy?a nam codziennie, a ch?odniejsze dni nie powinny nas zwalnia? z tego obowi?zku.

Zapobiegaj, by nie zachorowa?
Wa?n? kwesti? jest odpowiednia dieta bogata w produkty, ktre naturalnie stymuluj? uk?ad odporno?ciowy. Dieta powinna by? bogata w sk?adniki od?ywcze takie jak witamina C, selen czy cynk, ktre naturalnie stymuluj? uk?ad odporno?ciowy i s? tarcz? ochronn? przed bakteriami czy wirusami. Jab?ko, marchewka, kapusta to bogactwa witamin, ktre wspieraj? nasz? odporno??. Agnieszka Piska?a radzi, aby?my si?gali po kolorowe papryki, ktre w?a?nie jesieni? s? najsmaczniejsze. Dodatkowo zawieraj? du?e ilo?ci prowitaminy A, ktra sprawia, ?e czujemy si? lepiej
i jeste?my wzmocnieni. Warto te? zaprzyja?ni? si? z cebul? i czosnkiem. Warzywa te zawieraj? silne substancje dra?ni?ce, ktre rwnie? maj? dzia?anie bakteriostatyczne. W diecie powinno pojawi? si? wi?cej ryb morskich (makrela, ?led?, tu?czyk, sola, ?oso?) i owocw morza. Nienasycone kwasy t?uszczowe Omega 3 wspomagaj? wytwarzanie serotoniny hormonu szcz??cia, ktry skutecznie chroni przed jesiennymi smutkami, a kwasy wspomagaj? uk?ad odporno?ciowy oraz zapobiegaj? nadmiernemu wysuszeniu skry.
Istniej? rwnie? produkty, ktrych spo?ywanie powinni?my ograniczy? zarwno jesieni?, jak i zim?, poniewa? maj? w?a?ciwo?ci wych?adzaj?ce. Nale?? do nich wszystkie owoce cytrusowe czy mleczne napoje fermentowane, np. kefir, jogurt, ma?lanka.
Naturalne sposoby leczenia
Gdy dopadnie nas gor?czka oznacza to, ?e organizm walczy z infekcj?. Gdy nie przekracza ona 38 stopni nie powinno si? jej radykalnie zbija?. Sok malinowy to bardzo dobry produkt, ktry pomaga walczy? z infekcjami. Dzi?ki witaminie C wspomaga odporno??, a dodatkowo zawarte w nich salicylany rozgrzewaj?ce organizm, maj? dzia?anie napotne
i podobne do dzia?ania aspiryny.
Naturalne metody leczenia maj? czasami lepsze i skuteczniejsze dzia?anie ni? wiele medykamentw z apteki:
Mleko z miodem i mas?em ma dzia?anie nawil?aj?ce na b?ony ?luzowe gard?a.
Gor?cy ros? rozgrzewa organizm od ?rodka, a dodatkowo wdychanie jego oparw podczas jedzenia sprawia, ?e rozrzedza si? wydzielina nosowa, zmniejszaj?c w ten sposb katar.
Je?wka (ehinacea) wspomaga odporno??.
Syrop z cebuli cebula zawiera alicyn?, ktra dzia?a przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie oraz wykrztu?nie na kaszel (plasterki cebuli uk?ada? warstwowo w s?oiku, zasypuj?c kilkoma ?y?eczkami cukru, zakr?ci? i postawi? w ciep?ym miejscu najlepiej na kaloryferze. Pi? po ?y?eczce, co kilka godzin).
Chrzan dzia?a udra?niaj?co na b?ony ?luzowe.
Czarny bez ma w?a?ciwo?ci przeciwblowe.
Herbata z lipy z miodem i cytryn? pozwala wypoci? chorob?.

 

informacje gim

LogowanieKana? YouTube
Nasz patron