Get Adobe Flash player

Film promocyjny

Dokumenty

Mr?gowska 470-si?tka z medlami MP

Na starcie zawodw stan??o ponad 150 zawodnikw, ktrzy na wodach Zatoki Gda?skiej musieli wykaza? si? swoimi umiej?tno?ciami techniczno taktycznymi w skrajnych warunkach atmosferycznych od s?abego wiatru po ?eglowanie w podmuchach si?gaj?cych ponad 6 stopni w skali Beauforta i du?ym poziomie zafalowania. S?dziowie rozegrali 9 planowanych wy?cigw oraz wy?cig medalowy. Mr?gowskie za?ogi i z tych zawodw przywioz?y medale. Antonina Marciniak w konkurencji kobiet klasy 470 wywalczy?a w pi?knym stylu srebrny medal ust?puj?c jedynie olimpijce z Londynu, za?odze z Sejk Pogo? Szczecin Agnieszce Skrzypulec. W konkurencji m??czyzn w kategorii seniorw zwyci??y?a za?oga z AZS AWFiS Gda?sk Karol J?czkowski Artur Baranowski a w?rd m?odzie?owcw doskona?e trzecie miejsce i br?zowy medal wywalczy?a mr?gowska za?oga Kamil Cesarski Beniamin Waszkiewicz, pi?t? lokat? zaj?? kolega klubowy Pawe? Roszkowski Bartek Waszkiewicz a szst? kolejny zawodnik mr?gowskiej bazy Tomek Wawerek Antoni Bana?.

Gratulacje!

 

informacje gim

LogowanieKana? YouTube
Nasz patron