Get Adobe Flash player

Film promocyjny

Dokumenty

Regaty na Niegocinie

W dniach od 19.06 do 21.06.2014r. zawodnicy ZOS BAZA w Mr?gowie reprezentuj?cy Klub Sportowy BAZA Mr?gowo wzi?li udzia? w regatach o Puchar Trojga Narodw oraz Puchar Trzech Ryb. Regaty odby?y si? wodach jeziora Niegocin. Do Gi?ycka na zawody przyjecha?y ekipy z ca?ej Polski oraz zawodnicy z zagranicy: z Litwy, Rosji i Izraela. Organizatorem regat by?a Mi?dzyszkolna Baza Sportw Wodnych w Gi?ycku oraz Uczniowski Klub ?eglarstwa Regatowego "Niegocin" w Gi?ycku.
Regaty by?y bardzo dobrze zorganizowane od strony wody i l?du. S?dzia g?wny regat sprawnie przeprowadzi? zaplanowane wy?cigi, a po wy?cigach zawsze na zawodnikw czeka? ciep?y posi?ek. Dla ?eglarzy przygotowano poza wy?cigami turniej pi?ki no?nej, wiele ciekawych konkursw oraz dyskotek?. ( przeczytaj ca?o?? )

 

informacje gim

LogowanieKana? YouTube
Nasz patron