Get Adobe Flash player

Film promocyjny

Dokumenty

wygrana mr?gowskiego teamuW miniony weekend, na wodach Zatoki Gda?skiej, odby?y si? regaty o "Puchar Gda?ska" w m?odzie?owej klasie L'Equipe. By?y to pierwsze regaty eliminacyjne do Oglnopolskiej Olimpiady M?odzie?y. W regatach wzi??y udzia? dwie za?ogi z Zespo?u O?wiatowo Sportowego Baza- Emilia Koperska z Nikol? Kociubsk? oraz Denis Szewczyk z Karolem ?wi?ciem- podopieczni trener Agnieszki Stefa?skiej. Zdecydowanie zwyci??y?y dziewczyny z Mr?gowa zapewniaj?c sobie ju? w pierwszej eliminacji awans do fina?w Oglnopolskiej Olimpiady M?odzie?y. Na pi?tym miejscu uplasowa?a si? Nasza druga za?oga- Denis Szewczyk i Karol ?wi??, ktrym zabrak?o tylko jednego miejsca do awansu. Ch?opcy powalcz? o udzia? w OOM w kolejnej eliminacji, ktra odb?dzie si? w nast?pny weekend w Pucku- Puchar Polskiego Zwi?zku ?eglarskiego. Dodatkowo zosta? wr?czony Puchar Polski za sezon 2013- zwyci?zcami zosta?a mr?gowska za?oga- Aleksandra Tydelska z Sandr? Wierzchnick?. Mr?gowscy zawodnicy w klasie L'Equipe pokazali, ?e s? coraz silniejsi i ?e w tym sezonie b?d? liczyli sie w walce o najwy?sze lokaty w kraju.

 

informacje gim

LogowanieKana? YouTube
Nasz patron