Get Adobe Flash player

Film promocyjny

Dokumenty

Jak uczestniczyli?my w "Dniu Ziemi"

1 2 3 4 5 6 7 8

Dnia 09.05.2014r. w Mr?gowie odby?y si? obchody DNIA ZIEMI. Tematem przewodnim tegorocznego ?wi?ta by?o has?o oglnopolskiej kampanii edukacyjnej Zmieniamy nawyki nie klimat !. Obchody DNIA ZIEMI odby?y si? na Placu Unii Europejskiej. Ju? po raz czwarty organizowane by?y na szczeblu powiatowym i miejskim. Koordynatorem dzia?a? zwi?zanych z organizacj? DNIA ZIEMI by?o Centrum Kultury i Turystyki.
Jak co roku ch?tnie w??czyli?my si? do obchodw DNIA ZIEMI i wzi?li?my udzia? w nast?puj?cych konkursach:
1. Konkurs na ekologiczny wyst?p artystyczny. Tytu? prezentacji: S.O.S. dla Ziemi. Wzi?li w nim udzia? uczniowie z klasy V. Na sze?? startuj?cych grup z r?nych szk?, zaj?li?my III miejsce.
2. Recyklingowy pokaz mody konkurs na strj z materia?w recyklingowych. Nasz? szko?? jako Eko koszykarka reprezentowa?a Wiktoria Wilga uczennica klasy VI.
3. Konkurs Zmieniaj nawyki nie klimat konkurs plastyczny w plenerze. Szko?? reprezentowa?o 2 uczniw:
Julia Romaniuk uczennica klasy VI
Szymon Pieczko ucze? klasy V
4. Plenerowa gra planszowa bra?o w niej udzia? 8 uczniw z klasy VI. Nagrod? by? kosz pe?en owocw.
5. Ekologiczny wyst?p artystyczny kategoria Reklama Ekologiczna, pt. 10 porad jak nie przyczynia? si? do ocieplania klimatu. Bra?o w niej udzia? 7 uczniw z klasy III gimnazjum i 1 uczennica z klasy II gimnazjum. Za udzia? w tym konkursie otrzymali?my aparat fotograficzny.
Wyst?p si? op?aca?. Uczniowie ?wietnie si? bawili pomimo tego, ?e pogoda nie by?a ?askawa, humory dopisywa?y.
Podczas obchodw DNIA ZIEMI zorganizowane zosta?y rwnie? stanowiska ekologiczne przygotowane przez Le?ny Kompleks Promocyjny, Mazurski Park Krajobrazowy, Lokaln? Grup? Dzia?ania Mazurskie Morze oraz Centrum Edukacji Ekomarina w Mr?gowie oferuj?ce atrakcyjny program ekologiczno-edukacyjny: szereg konkursw, quizw i pokazw. Ponadto animatorzy z Agencji Artystycznej RoMa wzbogacili program rekreacyjny gam? specjalnie przygotowanych na t? okazj? gier i zabaw.
Opiekun: El?bieta Suchan

 

informacje gim

LogowanieKana? YouTube
Nasz patron