Get Adobe Flash player

Film promocyjny

Dokumenty

Uczniowie SMS Mr?gowo w hiszpa?skim Palamos

DSC03471 DSC03485 DSC03492 DSC03500 DSC03510 DSC03513 DSC03605 DSC03613 DSC03625 DSC03646

W terminie 10-20.2014r. odby?o si? pierwsze tegoroczne zgrupowanie szkoleniowe zawodnikw Kadry Narodowej Juniorw olimpijskiej klasy 470. Powo?ania dostali uczniowie naszej szko?y, naszego klubu: Kamil Cesarski, Beniamin Waszkiewicz, Pawe? Roszkowski, Bart?omiej Waszkiewicz oraz Antonina Marciniak. Warunki atmosferyczne, podczas realizacji zadania szkoleniowego, mieli?my w przekroju ca?ego zgrupowania wprost fantastyczne. Temperatura powietrza w ci?gu dnia 17 20?, s?onecznie. Kierunek (S-SW) i si?a wiatru (4-6B), stopie? zafalowania czy kierunek pr?du sprawi?y, ?e akwen Palamos Boya sta? si? aren? wymagaj?c? do realizacji celw szkoleniowych. Po d?u?szej przerwie, zgodnie z za?o?eniem g?wny akcent pracy po?o?yli?my na doskonalenie techniki ?eglowania a nasze za?ogi z wielkim zaanga?owaniem przy odpowiednio wysokim poziomie motywacji realizowa?y wyznaczone cele podczas treningu na wodzie w doskona?ej atmosferze budowanej przez wszystkich uczestnikw zgrupowania, zadowalaj?cym sportowym klimacie, co da?o gwarancj? dobrze wykonanej pracy i spe?nienia przyjemnego obowi?zku ?eglowania. Zdj?cia S.Mickiewicz.

 

informacje gim

LogowanieKana? YouTube
Nasz patron