Get Adobe Flash player

Film promocyjny

Dokumenty

Zaj?cia z terapeut?

Jest ona tak?e pedagogiem szkolnym, oraz fajnym cz?owiekiem. Zaj?cia prowadzi?em w klasach I, II i III. Niemal od samego pocz?tku dane mi by?o obcowac z fantastyczna m?odzie??, ktra posiadaj?c ogromny potencja? w?asny cierpi w wyniku r?norodnych zaniedba? ze strony osb doros?ych. Od rodzicw po nauczycieli. Do?wiadczy?em relacji z dzieciakami (mam nadzieje ze mi wybacz? to okre?lenie), ktre w zwi?zku z ogromna energia zas?uguj? jedynie na miano "niegrzecznych, sprawiajacych k?opoty". Osobi?cie uwa?am ze tylko postawienie na Marka, Huberta, Oskara, Sandr?, czy Aleksa (nie jestem pewien jak poprawnie pisze si? Twoje imi?), jako na LIDERW mo?e pomoc tym dzieciakom na realizowanie si? nie tylko w sporcie, ale tak?e w ?yciu w ogle. Jestem przekonany ze Pani Dorota zadba o to by zawalczyli oni o siebie. Oczywi?cie poza wymienionymi osobami, ktrych zapomnie? nie sposb, wszyscy pozostali uczestniczy wykazali si? wra?liwo?ci? i zaanga?owaniem. Mimo tego ze dla wielu z nich praca, mwienie o sobie w rzeczywisto?ci siedzenia na przeciw siebie w kole, by?a sytuacja zupe?nie nowa i trudna zarazem. Mam nadzieje ze nie tylko Pani Pedagog b?dzie zale?a?o na prawid?owym rozwoju emocjonalnym owych m?odych ludzi. ?e w tej jak?e trudnej pracy nauczyciela, tak?e inni wyka?? si? cierpliwoscia, tolerancja i akceptacja tych ktrzy nie mieszcz? si? przygotowanych dla nich ramach wzorcach zachowa?. Ja jestem gotowy. Bardzo dzi?kuje za mo?liwo?? pracy z t? fantastyczna m?odzie??.

 

informacje gim

LogowanieKana? YouTube
Nasz patron