Get Adobe Flash player

Film promocyjny

Dokumenty

Uczymy si? demokracji

W dniu g?osowania panowa?a niezwyk?a atmosfera. Poszczeglne klasy g?osowa?y wraz z nauczycielami.

A oto wyniki:
Przewodnicz?cy Aleksander Kargetta (III Gimnazjum)
Zast?pca przewodnicz?cego Szymon Pirkowski (II Gimnazjum)
Sekretarz Nikola Kociubska (kl. Vi)

Nowym cz?onkom Samorz?du Uczniowskiego serdecznie gratulujemy, pozosta?ym kandydatom ?yczymy powodzenia za rok.

Opiekunem Samorz?du Uczniowskiego zosta? Pan Andrzej Bu?ko

 

informacje gim

LogowanieKana? YouTube
Nasz patron