Get Adobe Flash player

Film promocyjny

Dokumenty

Archiwa

Filtr 

  • ?wi?teczny prezent

    W dniu 20 grudnia 2016 r. Zesp? O?wiatowo Sportowy Baza dokona? zakupu samochodu 9-cio osobowego, marki Ford Custom, 2,0 TD Ci Euro 6, ktry b?dzie s?u?y? do przewozu uczniw zawodnikw szk? mistrzostwa sportowego w Mr?gowie na zgrupowania, konsult...
  • Grafik dy?urw trenerw w okresie przerwy ?wi?tecznej Grafik dy?urw trenerw w okresie przerwy ?wi?tecznej...
  • W pi?tek 2 grudnia 2016 roku wszyscy uczniowie Szko?y Podstawowej z Zespo?u O?wiatowo - Sportowego Baza w Mr?gowie pojechali do K?trzyna. Naszym celem by? Konsulat ?wi?tego Miko?aja mieszcz?cy si? wfabryce bombek Firmy Doroszko. Przenie?li?my si? w ?...

informacje gim

LogowanieKana? YouTube
Nasz patron