Get Adobe Flash player

Film promocyjny

Dokumenty

Archiwa

Filtr 

  • Informacja o wyborze oferty

    Pobranie dokumentu...
  • Do godz. 10.00 dnia 10 listopada 2016r. do Zamawiaj?cego na 11 wys?anych wp?yn??y 2 oferty w zamkni?tych, nieuszkodzonych kopertach. Dnia 14 listopada 2016r. o godz. 10.15 Zamawiaj?cy w trybie jawnym przyst?pi? do otwarcia ofert...
  • Zaproszenie do z?o?enia oferty cenowej

    Dyrektor Zespo?u O?wiatowo-Sportowego Baza w Mr?gowie zaprasza do z?o?enia oferty cenowej na Dostaw? samochodu osobowego typu BUS ( 9-cio osobowy ), masa ca?kowita do 3500 kg. Zamwienie publiczne prowadzone w trybie rozeznania rynku o warto?ci nie p...

informacje gim

LogowanieKana? YouTube
Nasz patron