Get Adobe Flash player

Film promocyjny

Dokumenty

Aktualności

W dniach 22-25.maja, na wodach zatoki Puckiej, odby?y si? regaty o Puchar Polskiego Zwi?zku ?eglarskiego.
W klasie RSX, ZOS Baza Mr?gowo, reprezentowa?o sze?cioro juniorw.

By?y to pierwsze regaty w klasie RSX w Polsce dla juniorw.
Na starcie stan?li zawodnicy z Mragowa, Dobrzynia, Warszawy, Gda?ska, Sopotu, Poznania oraz Bia?orusi.
Rewelacyjnie zaprezentowa?y si? dziewczyny- Patrycja Lis i Klaudia Szabli?ska, ktre stan??y odpowiednio na drugim i trzecim stopniu podium!!! Patrycja, po zaci?tej walce, uleg?a kole?ance z Kadry Narodowej Juniorw- Zuzannie Czury??o z Poznania.
Wcze?niejsze zgrupowania na cieplejszych wodach zaczynaj? procentowa?. Przed zawodnikami z Mr?gowa jeszcze jedno zgrupowanie na wodach Zatoki Gda?skiej i start w Mistrzostwach Europy.
W tym samym czasie, w holenderskim Medemblik, startowa? absolwent Szko?y Mistrzostwa Sportowego w Mr?gowie- Arek Brzozowski, ktry startowa? w regatach Pucharu ?wiata i rywalizowa? z Medalistami ostatnich Igrzysk Olimpijskiech. Arek zaj?? w Medemblik 13 miejsce.

Więcej…

 

Nasze 29er na regatach

W dniach 23 25.05.2014 zawodnicy klasy 29er uczestniczyli w zawodach o Puchar Polskiego Zwi?zku ?eglarskiego. Regaty odby?y si? w Pucku. I miejsce zaj??a za?oga Bazy Mr?gowo Mik Martyna / P?tlak Wojciech II miejsce zaj??a za?oga Bazy Mr?gowo So?taniuk Karolina / Patermann Jakub Kolejne miejsca naszych zawodnikw to: IV miejsce za?oga Stolarczyk Wojciech / Knorps Damian V miejsce za?oga Tydelska Aleksandra / Wierzchnicka Sandra. Regaty by?y pierwsz? kwalifikacj? do Mistrzostw ?wiata Juniorw Mi?dzynarodowej Federacji ?eglarskiej ISAF. W dniach 30.05 01.06.2014 zawodnicy klasy 29er uczestniczyli w zawodach o Puchar Prezydenta Gdyni. Regaty odby?y si? w Gdyni. II miejsce zaj??a za?oga Bazy Mr?gowo Mik Martyna / P?tlak Wojciech. III miejsce zaj??a za?oga Bazy Mr?gowo So?taniuk Karolina / Patermann Jakub Kolejne miejsca naszych zawodnikw to: IV miejsce za?oga Stolarczyk Wojciech / Knorps Damian V miejsce za?oga Tydelska Aleksandra / Wierzchnicka Sandra. Regaty by?y drug? kwalifikacj? do Mistrzostw ?wiata Juniorw Mi?dzynarodowej Federacji ?eglarskiej ISAF. Zako?czone kwalifikacje wy?oni?y za?og? , ktra reprezentowa? b?dzie Polsk? podczas Mistrzostw ?wiata ISAF. W klasie 29er , w Mistrzostwach ?wiata Mi?dzynarodowej Federacji ?eglarskiej wystartuje nasza za?oga Mik Martyna / P?tlak Wojciech.

 

Nasi w I?awie na regatach

baza w I?awieW dniach od 24.05. do 25.05.2014r. zawodnicy ZOS BAZA w Mr?gowie reprezentuj?cy Klub Sportowy BAZA Mr?gowo wzi?li udzia? w regatach o Puchar Starosty I?awskiego w klasie Optimist. Regaty zosta?y rozegrane na akwenie Jeziora Jeziorak. W zawodach bra?o udzia? pi??dziesi?ciu zawodnikw z ?eglarskich Klubw takich jak SSW MOS I?awa, Klub Sportowy BAZA Mr?gowo, Opti CWM Gdynia, YKP Gdynia, Nauticus Olsztyn, Spjnia Warszawa . Odby?o si? pi?? z sze?ciu zaplanowanych wy?cigw. Pierwszego dnia regat odby?y si? cztery wy?cigi, a drugiego dnia jeden. Po pi?knej i emocjonuj?cej walce sportowej zawodnicy Mr?gowskiej Bazy zaj?li nast?puj?ce miejsca:

Więcej…

 

wygrana mr?gowskiego teamuW miniony weekend, na wodach Zatoki Gda?skiej, odby?y si? regaty o "Puchar Gda?ska" w m?odzie?owej klasie L'Equipe. By?y to pierwsze regaty eliminacyjne do Oglnopolskiej Olimpiady M?odzie?y. W regatach wzi??y udzia? dwie za?ogi z Zespo?u O?wiatowo Sportowego Baza- Emilia Koperska z Nikol? Kociubsk? oraz Denis Szewczyk z Karolem ?wi?ciem- podopieczni trener Agnieszki Stefa?skiej. Zdecydowanie zwyci??y?y dziewczyny z Mr?gowa zapewniaj?c sobie ju? w pierwszej eliminacji awans do fina?w Oglnopolskiej Olimpiady M?odzie?y. Na pi?tym miejscu uplasowa?a si? Nasza druga za?oga- Denis Szewczyk i Karol ?wi??, ktrym zabrak?o tylko jednego miejsca do awansu. Ch?opcy powalcz? o udzia? w OOM w kolejnej eliminacji, ktra odb?dzie si? w nast?pny weekend w Pucku- Puchar Polskiego Zwi?zku ?eglarskiego. Dodatkowo zosta? wr?czony Puchar Polski za sezon 2013- zwyci?zcami zosta?a mr?gowska za?oga- Aleksandra Tydelska z Sandr? Wierzchnick?. Mr?gowscy zawodnicy w klasie L'Equipe pokazali, ?e s? coraz silniejsi i ?e w tym sezonie b?d? liczyli sie w walce o najwy?sze lokaty w kraju.

 
Więcej artykułów…

informacje gim

LogowanieKana? YouTube
Nasz patron