Get Adobe Flash player

Film promocyjny

Dokumenty

Aktualności

"My z niego wszyscy ..."

Wrzesie? 1939 roku zapisa? si? tragicznie w historii Polski. Agresja Niemiec i Rosji oraz przegrana wojna obronna oznacza? mia?a koniec niepodleg?ego pa?stwa. Pomimo tego Polacy nie poddali si?. 27 wrze?nia 1939 roku utworzona zosta?a S?u?ba Zwyci?stwa Polski i dat? t? uznaje si? za symboliczny pocz?tek istnienia Polskiego Pa?stwa Podziemnego. Zjawisko to by?o fenomenem na skal? ?wiatow?. Mimo panuj?cego na ziemiach polskich bezwzgl?dnego terroru funkcjonowa?y wszystkie organy pa?stwowe, zarwno cywilne, jak i wojskowe. Dzia?a? parlament, instytucje rz?dowe, funkcjonowa?a o?wiata, s?downictwo, rozwija?a si? kultura, organizowano formacje wojskowe. By?a to szczeglna walka o zachowanie ci?g?o?ci pa?stwa i narodu.

26 wrze?nia w naszej szkole odby? si? uroczysty apel, zwi?zany z obchodami 75. rocznicy powstania struktur Polskiego Pa?stwa Podziemnego. Uroczysto?ci te zbieg?y si? z oficjalnymi obchodami pa?stwowymi. Magdalena Majewska uczennica klasy III Gimnazjum oraz Aleksander Kargetta ucze? 1 LO, odczytali: Apel poleg?ych . Szkolny chr pod akompaniamentem Pani Marzeny Dymerskiej za?piewa? 2 pie?ni zwi?zane z tym okresem (Hymn Polski Podziemnej oraz Id? le?ni ).

Na szczegln? uwag? zas?uguje postawa uczniw, ktrzy przybyli na uroczysto??, wykazali powag? i wyj?tkowe zainteresowanie prezentowanym tematem. Jest to marginalne zjawisko, gdy? wsp?czesna m?odzie? po?wi?ca sprawom patriotyzmu zdecydowanie mniej miejsca ni? w przywo?anych akademii czasach, kiedy wielu gotowych by?o odda? ?ycie za wolno?? ojczyzny. Dlatego w nat?oku codziennych spraw nie pomijamy tak r?nych tematw.

 

W miniony weekend, w Gi?ycku, na wodach jeziora Niegocin odby?y si? Mistrzostwa Polski Juniorw w olimpijskiej klasie RSX. Na starcie stan?li zawodnicy z Mr?gowa, Warszawy, Gda?ska, Sopotu, Kalisza, Gi?ycka, Poznania i Dobrzynia nad Wis??. Mr?gowo reprezentowa?o sze?cioro zawodnikw z Zespo?u O?wiatowo Sportowego Baza startuj?cych w barwach Klubu Sportowego "Baza Mr?gowo"- Klaudia Kondracka, Patrycja Lis, Monika Makowczenko, Patryk Chojnicki, Wiktor Samoraj i Krzysztof Nadolski. Trzy dni regat przynios?y siedem wy?cigw w s?abym i bardzo zmiennym wietrze.

Więcej…

 

smickiewiczW minion? niedziel? w Gdyni, 07-10 sierpnia zako?czy?y si? Mi?dzynarodowe Mistrzostwa Polski Juniorw klasy 420. Na starcie regat stan??a rekordowa ilo?? za?g z siedmiu pa?stw m. in. zawodnicy z Izraela, Grecji, Hiszpanii, Szwajcarii, Portugalii i Hongkongu, a w?rd nich uczniowie Szko?y Mistrzostwa Sportowego w Mr?gowie. Przy pi?knej s?onecznej, aczkolwiek niezbyt wietrznej pogodzie organizatorzy zawodw Volvo Gdynia Sailing Days rozegrali komplet zaplanowanych 8 wy?cigw. "Bazowicze"wypadli w wy?mienicie zdobywaj?c w rywalizacji krajowej ch?opcw dwa komplety medali, tym samym podtrzymali wspania?? pass? sukcesw w tej klasie z poprzedniego sezonu. Srebrnymi medalistami zostali Kamil Cesarski z Paw?em Roszkowskim,

Więcej…

 

Mateusz Gigielewicz polskim mistrzem optimistkarzy

Mateusz Gigielewicz, zawodnik ZOS Baza Mr?gowo zaj?? pierwsze miejsce i tym samym zdoby? tytu? Mistrza Polski do 9 lat podczas rozegranych w miniony weekend regat o mistrzostwo Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optimist. Zawody rozegrano w Tarnobrzegu.W miniony weekend (8-10sierpnia) Mateusz Gigielewicz zawodnik ZOS BAZA w Mr?gowie, ktry reprezentowa? Klub Sportowy BAZA Mr?gowo wzi?? udzia? wregatacho Mistrzostwo Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optimist do 9 lat. Regaty zosta?y rozegrane w Tarnobrzegu na akwenie Jeziora Tarnobrzeskiego,

Więcej…

 
Więcej artykułów…

informacje gim

LogowanieKana? YouTube
Nasz patron