Get Adobe Flash player

Film promocyjny

Dokumenty

Aktualności

Mistrzostwa Polskiego Stowarzyszenia Windsurfingu 26-28.08.2016 Nowe Guty nad jez.Sniadrwy. w klasach Bic Techno 4,0 i 5,8

Bardzo dobre wyniki osi?gn?li nasi najm?odsi deskarze podczas Mistrzostw PSW.
Na dwana?cie medali nasi uczniowie zdobyli sze?? i to tych najcenniejszych.
W klasie Techno 4,0 zdecydowanie zwyci??y? Oliwier Przybylak a drugi by? klubowy kolega Wiktor Kocenko, natomiast w?rd dziewcz?t pierwsza by?a Nadia Kulik a druga Oliwka Chomka.
Bardzo dobrze spisa? si? Adam Klecan i Dawid Gogo?oski zajmuj?c 6i7 miejsce.
W klasie Techno 5,8 zdeklasowa? rywali Micha? Lis wygrywaj?c 6 z 7 wy?cigw. Bartek Ruszczyk w tej samej klasie by? 4.
Bardzo nas cieszy taka postawa naszych zawodnikw na najwa?niejszej dla nich imprezie sezonu 2016.

 

W dniach 11-14 sierpnia, na wodach Zatoki Puckiej, odby?y si? Mistrzostwa Polski (OOM). Dla Juniorw w klasach przygotowawczych by?y to najwa?niejsze regaty w sezonie- w Polsce. W klasie LEquipe, Baz? Mr?gowo, reprezentowa?y dwie za?ogi- tegoroczne Mistrzynie Europy- Amelia Linowska i Julia Chmiel oraz rewelacyjnie spisuj?ca si? w tym sezonie za?oga Ch?opcw- Denis Szewczyk i Grzegorz Sitarek. Mi?dzy innymi do tych regat nasze za?ogi przygotowywa?y si? w O?rodku Szkoleniowo- Treningowym Klubu Sportowego Baza Mr?gowo w Ta?tach. Jak wida? przynios?o to ?wietne rezultaty- obie za?ogi stan??y na podium Mistrzostw Polski! Amelia Linowska z Juli? Chmiel zdoby?y srebro po zaci?tej walce z za?og? z Warszawy a Denis Szewczyk z Grzesiem Sitarkiem wywalczyli br?z! Na starcie stan??y za?ogi z Mr?gowa, Olsztyna, Gda?ska oraz dwch klubw warszawskich. Trzy dni regat i 8 wy?cigw w bardzo wymagaj?cych warunkach zaowocowa?y kolejnym sukcesem podopiecznych trenerki Agnieszki Stefa?skiej.

 

Z?oto Mistrzostw Europy w klasie L'Equipe dla zawodniczek z Bazy Mr?gowo!

Od 26 do 31 lipca we w?oskim Loano rozegrane zosta?y Mistrzostwa Europy w mi?dzynarodowej klasie LEquipe. Klub Sportowy Baza Mr?gowo reprezentowa?y dwie za?ogi- uczniowie SMS: Amelia Linowska/ Julia Chmiel i Denis Szewczyk/ Grzegorz Sitarek- podopieczni Trenerki Agnieszki Stefa?skiej. Na starcie stan?li zawodnicy z Francji, Hiszpanii, W?och i Polski. Warunki na wodzie by?y bardzo trudne- dominowa? s?aby wiatr i fala, ktra skutecznie przeszkadza?a zawodnikom w ?egludze. Rewelacyjnie w tych warunkach poradzi?y sobie nasze zawodniczki- Amelia i Julia wywalczy?y z?oty medal Mistrzostw Europy! Do ostatniego wy?cigu trwa?a zaci?ta walka o z?oto z Hiszpa?sk? za?og?. Mr?gowianki zachowa?y zimn? krew i koncertowo rozegra?y ostatni wy?cig, tym samym zapewniaj?c sobie zwyci?stwo w regatach. Dziewczyny w klasyfikacji generalnej( z ch?opakami) zaj??y 4 miejsce. ?wietnie wypad?a rwnie? nasza m?ska za?oga- Denis i Grzesiek wywalczyli 8 miejsce. Ch?opcy ostatniego dnia ?eglowali bardzo dobrze i zas?u?enie wskoczyli na 8-m? lokat?. Trzeba powiedzie?, ?e by? to debiut Naszych za?g na arenie mi?dzynarodowej- bardzo udany debiut! Przygotowania w o?rodku szkoleniowo-treningowym w Ta?tach pozwoli?y na optymalne przygotowanie zawodnikw. Teraz dwa dni odpoczynku i zawodnicy wraz z Trenerk? przenosz? si? do Pucka , gdzie po krtkim zgrupowaniu zaczynaj? Mistrzostwa Polski.

 

WYKAZ PODR?CZNIKW

POBRANIE

klasa I LO

plik.pdf

klasa II LO

plik.pdf

klasa III LO

plik.pdf

gimnazjum (wszystkie klasy)

plik.pdf

szko?a podstawowa (klasy IV-VI)

plik.pdf

 
Więcej artykułów…

informacje gim

LogowanieKana? YouTube
Nasz patron