Get Adobe Flash player

Film promocyjny

Dokumenty

Aktualności

Bezp?atne zaj?cia pozalekcyjne z ?eglarstwa w ZOS Baza

Z.O.S. BAZA Mr?gowo organizuje nabr dzieci w wieku 8 - 10 lat, na bezp?atne pozalekcyjne zaj?cia z ?eglarstwa. Zaj?cia prowadzone b?d? przez trenerw ?eglarstwa
z Z.O.S. BAZA Mr?gowo. Na zaj?ciach z ?eglarstwa dzieci b?d? uczy?y si? ?eglowania na Optimistkach a tak?e budowy ?dki OPTIMIST i wi?zania w?z?w ?eglarskich.
Prowadzone b?d? tak?e zaj?cia uzupe?niaj?ce: gry i zabawy na sali gimnastycznej oraz w terenie.
W okresie zimowym prowadzone b?d? zaj?cia na basenie.
Informacji o terminach zaj?? udzielaj? trenerzy ?eglarstwa:
Dorota Michalczyk, tel. 505764 402,
Zbigniew Olszewski, tel. 602331198.
Na pierwsze spotkanie zapraszamy Rodzicw wraz z dzie?mi.

 

M?odzie?owe D?ugodystansowe Mistrzostwa Polski w klasie RSX

W miniony weekend, na wodach zatoki Gda?skiej, odby?y si? D?ugodystansowe M?odzie?owe Mistrzostwa Polski w olimpijskiej klasie RSX.

Regaty te s? bardzo specyficzne, poniewa? rozgrywany jest tylko jeden wy?cig na bardzo d?ugim dystansie. W tym roku by?o to ok 40 km w linii prostej a w sumie z kursem na wiatr ( halswk?), by?o znacznie wi?cej. Do tych regat nasi zawodnicy przygotowywali si? na akwenie w Ta?tach, ktry okaza? si? idealny do tego celu- relacjonuje trener Tomasz Stefa?ski.

Więcej…

 

Wyprawka szkolna rok 2016/17

Dokumenty dotycz?ce Wyprawki szkolnej 2016. Termin sk?adania wnioskw zosta? ustalony na dzie? 7 wrze?nia br.

pobranie zestawu wymaganych dokumentw (archiwum .zip)

Informacja dotycz?ca stypendiw szkolnych w roku 2016/17 - pobranie dokumentw (format .pdf)

 

Obiady w roku szkolnym 2016 / 2017

Obiady od 5 wrze?nia 2016

P?atno?ci za obiady w roku szkolnym 2016/2017 nale?y dokonywa? gotwk? w Bursie Mi?dzyszkolnej ul.Mrongowiusza 65B (tel.89 741 20 43 wew.22) u intendenta lub przelewem na

konto Bursy; 64 2030 0045 1110 0000 0221 0650

Koszt jednego obiadu - 5 z?

 
Więcej artykułów…

informacje gim

LogowanieKana? YouTube
Nasz patron