Get Adobe Flash player

Film promocyjny

Dokumenty

Aktualności

U nas w Mr?gowie odb?dzie si? po raz drugi. Podobnie jak w ubieg?ym roku, Zesp? O?wiatowo - Sportowy Baza w Mr?gowie , jest pomys?odawc? organizowania biegu w naszym mie?cie. Jako gospodarz biegu, zapraszam do uczczenia ?o?nierzy Niez?omnych - Wykl?tych poprzez udzia? w biegu Tropem Wilczym. Bieg Pami?ci ?o?nierzy Wykl?tych. Spotykamy si? w dniu 26 lutego 2017 roku o godzinie 12:00 w Zespole O?wiatowo- Sportowym Baza w Mr?gowie przy ul. Nadbrze?nej 4 (Jezioro Czos). Starostwo Powiatowe w Mr?gowie, Gmina Miasto Mr?gowo, Zesp? O?wiatowo- Sportowy Baza w Mr?gowie, Stowarzyszenie Patriotyczne Mr?gowo, Luz Grupa Mr?gowo, Mr?gowskie Stowarzyszenie Mi?o?nikw Pojazdw Wojskowych i Zabytkowych SZWADRON, Klub Biegacza Mr?gowo, Centrum Kultury i Turystyki w Mr?gowie, Mr?gowski Klub" Morsa" i ZHP Chor?giew Warmi?sko- Mazurska. Hufiec im. Janusza Korczaka zapraszaj? na lokaln? edycj? projektu Tropem Wilczym. Bieg Pami?ci ?o?nierzy Wykl?tych. Przygotujemy trasy biegu na dystansach: 1. trasa licz?ca 1963 metry, b?d?ca symbolem daty schwytania i ?mierci ostatniego spo?rd ?o?nierzy Wykl?tych Jzefa Franczak ps. Lalek, 2. trasa licz?ca oko?o 8 kilometrw (dla zainteresowanych). Ka?dy uczestnik zakwalifikowany do biegu lub marszu na trasie 1963 metry - 300 osb zarejestrowanych elektronicznie - otrzymuje pakiet startowy (numer startowy, pami?tkow? koszulk?, materia?y o ?o?nierzach Wykl?tych oraz ciep?y posi?ek) a po zako?czeniu biegu - pami?tkowy medal. Zapraszamy wszystkich ch?tnych bez wzgl?du na wiek. Gwarantujemy wspania?? atmosfer? i dobr? wspln? zabaw?: patriotyczne karaoke (ZHP), wyst?p Klubw Morsa, pokaz sprz?tu wojskowego i pojazdw wojskowych, ognisko z kie?baskami itd Zg?oszenia drog? internetow? na stronie www.e-gepard.eu zosta?y uruchomione. Wpisowe wynosi 10 z?otych, liczba miejsc jest ograniczona. Zapraszamy do obejrzenia reporta?u z 2016 r., ktry przypomni nam wspania?? atmosfer? tego wydarzenia ( Powiat Mr?gowski: Bieg Tropem Wilczym - reporta?) . Do??cz do nas - oddajmy wsplnie ho?d ?o?nierzom Niez?omnym Wykl?tym.

Wszystkich zaprasza dyrektor szk? mistrzostwa sportowego w Mr?gowie Regina To?kowicz.

 

Lodowy Puchar SMS 2017

Uczniowie Szko?y Mistrzostwa Sportowego w ?eglarstwie zainaugurowali obchody 150 rocznicy urodzin patrona szko?y sportowej Genera?a M.Zaruskiego. W dniu 18 stycznia zorganizowali wewn?trzszkolne zawody bojerowe: Lodowy Puchar SMS w klasie Iceboard oraz Ice Opti. Na starcie regat stan?li: Cezary Sternicki, Miko?aj Merkler, Rados?aw Parzych, Mateusz Bu?o, Jakub Micha?owski, Dawid Litwinek, Kuba Pyrek, Micha? Lis, Dawid G?ogowski, Janusz Pasiuk, Bartek Ruszczyk, Nadia Kulig, Oliwia Chomka. Dla obu konkurencji przeprowadzono po 4 wy?cigi. Po zaci?tej "bratobjczej" walce w klasie IceOpti zwyci??y? Czarek Sternicki a w klasie IceBoard najlepszym okaza? si? Dawid Litwinek. Dla wszystkich sportowcw wielkie brawa. Uk?ony i wielkie podzi?kowania sk?adamy rodzicom. Dla pana Piotra Parzycha oraz pana Piotra Gigielewicza, ktrzy bezpo?rednio po wy?cigach zapewnili naszym dzielnym bojerowcw "prze smaczn?" kie?bask? z grilla.

 

Czarek i Patryk wygrywaj? Lodowy Puchar Gi?ycka.

W miniony weekend 14-15 stycznia w Gi?ycku zawodnicy sportw zimowych zainaugurowali sezon bojerowy. W zawodach o Lodowy Puchar Gi?ycka w klasie DN, Ice Board oraz Ice Opti rywalizowa?o blisko 80 zawodnikw z 3 pa?stw. Organizatorzy zawodw z baz? w Gi?yckiej Ekomarinie zapewnili bojerowcom wspania?e warunki , przesympatyczny klimat i atmosfer? zawodw. Wiatru niestety by?o jak na lekarstwo. W tych niezwykle bardzo ci??kich warunkach atmosferycznych S?dziowie stan?li na wysoko?ci zadania i przeprowadzili trzy wy?cigi. Reprezentanci Bazy Mr?gowo, uczniowie mr?gowskiego SMS w klasie Ice Board i Ice Opti zdominowali zawody. W grupie najm?odszych bojerowcw klasie Ice Opti regaty bezapelacyjnie wygra? Czarek Sternicki. Na drugim miejscu uplasowa? si? Jakub Kami?ski z MBSW Gi?ycko a trzeci? lokat? zaj?? Mateusz Gigielewicz. Tu? za podium stan?? Miko?aj Merkler. W windsurfingu zimowym, czyli Ice Board kategorii juniora zwyci??y? Patryk Chojnicki. Natomiast w kategorii juniora m?odszego, kolega klubowy Dawid Litwinek wywalczy? drugie miejsce a Maciej Zalewski by? trzeci. Wszystkim reprezentantom Mr?gowa wielkie Brawa i gratulacje!

 

Uczymy przez sport

ZESP? O?WIATOWO-SPORTOWY BAZA w MR?GOWIE

organizuje nabr do szk? mistrzostwa sportowego w Mr?gowie

Klas IV - VII Szko?y Podstawowej Nr3

Klasy I II Liceum Oglnokszta?c?cego

Musisz trenowa? jeden z poni?ej przedstawionych sportw:
?eglarstwo, kajakarstwo, koszykwk?, pi?k? no?n?
Szko?y mistrzostwa sportowego posiadaj?:
  • baz? dydaktyczn?: pracownie przedmiotowe, ka?da ze stanowiskiem komputerowym i internetem,
  • pracowni? komputerow?, bibliotek? i sal? telewizyjn?,
  • baz? sportow?: sal? gimnastyczn?, 3 si?ownie, sal? fitness, kompleks boisk do gier zespo?owych i tenisa ziemnego,
  • urz?dzenia lekkoatletyczne: bie?ni?, rzutni?, skocznie itp.
  • przysta? ?eglarsko-kajakarsk?,
  • sprz?t sportowy wodny; ?dki, kajaki, deski windsurfingowe, bojery, ICE Opti, ICE Board, itd.
  • gabinet odnowy biologicznej, saun?,
   sto?wk?.

Nasze atuty:

  • Masz mo?liwo?? uczenia si? w 2 typach szk? mistrzostwa sportowego w: szkole podstawowej i w liceum oglnokszta?c?cym.
  • Mo?esz w jednym budynku uczy? si? przez 9 lat.
  • B?dziesz uczy? si? w ma?o licznych klasach i w mi?ej i przyjaznej atmosferze.
  • Uczy? i szkoli? Ci? b?dzie wykwalifikowana kadra pedagogiczna: nauczycielska i trenerska.
  • Mo?esz w szkole zdoby?: kart? p?ywack?, patent ?eglarza jachtowego, patent sternika motorowodnego oraz uprawnienia m?odszego ratownika.
  • Masz mo?liwo?? korzystania na zaj?ciach sportowych z basenu k?pielowego.
  • Jeste? otoczony kompleksow? opiek? medyczn?.
  • Mo?esz uczestniczy? w zaj?ciach fizjoterapeutycznych (masa?, gimnastyka korekcyjna), korzysta? z zabiegw elektroterapeutycznych, ?wiat?oterapii, lasera i sauny.
  • Mo?esz otrzyma? profesjonaln? pomoc psychologa i pedagoga.
  • Korzysta? z obiadw i zakupw produktw ekologicznych w sklepiku uczniowskim.
  • Mo?esz chodzi? do placwki, ktra wyszkoli?a olimpijczykw, mistrzw Polski, Europy i ?wiata.
  • Mo?esz korzysta? z tanich miejsc noclegowych znajduj?cych si? w budynku szko?y.
   Mo?esz uczy? si? w szkole po?o?onej w najbardziej atrakcyjnym i malowniczym miejscu Mr?gowa.

Kontakt:

 • 11-700 Mragowo, ul. Nadbrze?na 13

 • Tel./fax: 89741 77 76

 • e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 • www.zosbaza.mragowo.pl

 • facebook

b c d e f g h i

 
Więcej artykułów…

informacje gim

LogowanieKana? YouTube
Nasz patron