Get Adobe Flash player

Film promocyjny

Dokumenty

Aktualności

Maciej Zalewski z br?zowym medalem regat Easter Meeting we w?oskim Torbole!- klasa RSX.

We w?oskim Torbole nad Jeziorem Garda zako?czy?y si? w?a?nie regaty Easter Meeting, e ktrych wzi?li udzia? zawodnicy klasy RSX z Bazy Mr?gowo- podopieczni trenera Tomasza Stefa?skiego. Trzy dni zmaga? przy bardzo wymagaj?cych warunkach pozwoli?y na rozegranie dziewi?ciu wy?cigw. Na starcie w klasie RSX zawodnicy z W?och, Polski, Grecji i Niemiec. Jak przysta?o na Gard?- wiatru nie brakowa?o ( zw?aszcza w ostatnim dniu regat). Dla Naszych Juniorw by? to kolejny sprawdzian przed zbli?aj?cym si? sezonem i mo?liwo?? op?ywania si? na akwenie tegorocznych Mistrzostw ?wiata Juniorw. Dodatkowym atutem by?a mo?liwo?? sprawdzenia si? z zawodnikami z innych krajw. Najlepiej spisa? si? Maciek Zalewski ( debiutant w klasie RSX), ktry zaj?? 3 miejsce w kategorii U17 i 8 miejsce w generalce. Tu? za nim uplasowa? si? Micha? Warzocha ktry zako?czy? regaty na 9 miejscu. O prawdziwym pechu mo?e mwi? Magda Majewska , ktra po pierwszym dniu rozci??a stop? i zosta?a wykluczona z dalszej rywalizacji. Finalnie zako?czy?a rywalizacj? na 4 miejscu w?rd kobiet. Kolejne do?wiadczenia za Nami- zostajemy jeszcze na Gardzie na kilka dni zgrupowania i wracamy do kraju. Kolejny start w Krynicy Morskiej- Puchar Polskiego Zwi?zku ?eglarskiego.

 

Dnia 24 lutego w Starostwie Powiatowym w Mr?gowie odby?y si? powiatowe eliminacje Samorz?dowego Konkursu Nastolatkw O?miu Wspania?ych . Konkurs jest realizacj? oglnopolskiego konkursu dla m?odzie?y szkolnej. To inicjatywa promuj?ca osi?gni?cia m?odzie?y, zaanga?owanej w niesienie pomocy osobom potrzebuj?cym,kolegom,osobom starszym,chorym .Przedsi?wzi?cie dla m?odzie?y ch?tnie podejmuj?cej dzia?ania wolontarystyczne na rzecz spo?ecze?stwa i ?rodowiska. Nasz? szko?? reprezentowa?a Julia z klasy III LO. Komisja doceni?a jej zaanga?owanie,wysi?ek,konsekwencj? oraz wytrwa?o?? w pokonywaniu trudno?ci i osi?ganiu celw.Tym samym zg?osi?a j? do eliminacji oglnopolskich w Warszawie,ktre odb?d? si? w dniu 6 kwietnia 2017. Gratulujemy,cieszymy si? i ?yczymy powodzenia!

 

Kolejny raz uczcili?my pami?? o naszych bohaterach


Zdj?cia z V BIEGU "TROPEM WILCZYM" ju? w naszej Galerii. Zapraszamy

 

Bardzo dobre warunki atmosferyczne. S?o?ce, umiarkowany wiatr i bezsprzecznie ?wietna organizacja a na starcie w klasie Ice- Opti 41 zawodnikw z 8 pa?stw zagwarantowa?y sprawne rozegranie Mistrzostw ?wiata Juniorw. G?wnym organizatorem zawodw by?a Flota Polska DN a mistrzostwa rozegrano w dn. 13-17.lutego w ?ninie. Komisja S?dziowska przeprowadzi?a komplet 7 zaplanowanych wy?cigw. Fantastycznie spisali si? zawodnicy Bazy Mr?gowo i zarazem uczniowie Szko?y Mistrzostwa Sportowego w Mr?gowie, ktrzy w kilkudniowej konsultacji poprzedzaj?cej mistrzostwa szlifowali form? na akwenie Jeziora ?ni?skiego Du?e. Do regat przyst?pili niezwykle skoncentrowani i na tyle "rozp?dzeni" aby walczy? o medale Mistrzostw ?wiata. Wspania?y sukces odnis? Czarek Sternicki, ktry po zaci?tej i dramatycznej ko?cwce zawodw wywalczy? br?zowy medal. Kolega klubowy Mateusz Gigielewicz ?eglowa? rwnie wspaniale a regaty uko?czy? na bardzo dobrej 4 pozycji. Miko?aj Merkler po s?abszym pocz?tku i zdecydowanie lepszej ko?cwce regat uplasowa? si? na 14 miejscu. Wielkie Brawa i Gratulacje dla zawodnikw, trenerw oraz fantastycznych rodzicw

 
Więcej artykułów…

informacje gim

LogowanieKana? YouTube
Nasz patron