Get Adobe Flash player

Film promocyjny

Dokumenty

Aktualności

Mistrzostwa Polski w Iceboardach - nasze tytu?y

Regaty odby?y si? w dniach 14-16 .02.2014 na Zalewie Zegrzy?skim. Organizatorem i s?dzi? g?wnym by? Witold Nerling - trener Yacht Klubu Polski Warszawa W regatach bra?o udzia? 49 zawodnikw z 6 klubw w Polsce. Mistrzowie Polski to : Patryk Chojnicki -1m. juniorw m?. Magdalena Majewska - 1m. Kobiet juniorek Maciej Zalewski - 1m. m?odzik Wicemistrzowie: Monika Makowczenko - 2 m. kobiet juniorek Maciej Larenta - 2 m. m?odzik No i Wiktor Samoraj - 9m. juniorw Odby?o si? 15 wy?cigw w wietrze od 5 do 30 w?z?w(czyli ca?y przedzia? - od s?abego do silnego wiatru) niewiele zostawili?my innym... byli tacy ,ktrzy nazwali nasz? grup? - Golden Team :-)

 
IMG_6772 IMG_6779 IMG_6793 IMG_6836 IMG_6871 IMG_6881 IMG_6997 IMG_7240 IMG_7270 IMG_7291 IMG_7460 IMG_7465

7 - 9.02.2014 na jeziorze Kisajno w miejscowo?ci Pierkunowo rozegrano bojerowe Mistrzostwa Polski Juniorw w klasie DN. Wspania?e niecodzienne jak na t? por? roku, wr?cz wiosenne warunki atmosferyczne pozwoli?y organizatorom regat rozegra? komplet planowanych dwunastu wy?cigw w ktrych fantastycznie spisali si? uczniowie i absolwenci Szko?y Mistrzostwa Sportowego, reprezentanci Bazy Mr?gowo. Nasza m?odzie? nadawa?a ton pasjonuj?cej rywalizacji najlepszych bojerowcw tej kategorii wiekowej w kraju. Organizator regat zadba? o super lokalizacj? w go?cinnej restauracji Dom Perkuna, wspania?? zupk? regeneracyjn?, ktra na lodzie zawsze smakuje podwjnie. Kategori? ch?opcw wygra? J?drzej Wissuwa z WTW Warszawa, srebrny medal przypad? Paw?owi Roszkowskiemu z Bazy Mr?gowo, a br?zowy kr??ek wywalczy? Jacek Stanis?awski z LKS Charzykowy. W kategorii dziewcz?t, Mr?gowianki nie mia?y sobie rwnych. Wywalczy?y z?oty i srebrny medal. Zdecydowanie wygra?a Sara Piasecka przed Lidi? Bochan, br?zowy medal wywalczy?a Wiktoria Walter z UK? Wiking Toru?. W za??czniku fotorelacja z MPJ - zdj?cia Mariusz Bochan
 

Nasi kajakarze 2013

 

Uczymy si? demokracji

17 wrze?nia 2013r. odby?y si? w naszej szkole wybory do Samorz?du Uczniowskiego..
Wybory do Samorz?du Uczniowskiego zosta?y przeprowadzone wed?ug ordynacji wyborczej, ktra zosta?a uchwalona przez samorz?d.
Do przeprowadzenia wyborw powo?ano Szkoln? Komisj? Wyborcz? w sk?adzie:

  • Przewodnicz?ca Marcel Kruszewski
  • Cz?onek Kinga Jankowska
  • Cz?onek Daria Dobrzyniecka
  • Cz?onek Julia Samoraj
  • Cz?onek Oskar Szyma?ski

Więcej…

 
Więcej artykułów…

informacje gim

LogowanieKana? YouTube
Nasz patron