Terminy rekrutacji do szkół w ZOS „Baza” w Mrągowie

na rok szkolny 2019/2020


Lp.
Rodzaj czynności
Termin
1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły
I termin : 06 - 22.05.2019r.
II termin (postępowanie uzupełniające) : 17 - 29.07.2019r.

 
2

 Test sprawności fizycznej

I termin : 18.05.2019r. godz. 9.00

II termin : 03.08.2019r. godz. 9.00

 
3

 Podanie do publicznej wiadomości wykazu kandydatów, którzy pozytywnie przeszli test sprawności

 I termin : do 07.06.2019r.

 II termin : do 09.08.2019r.

 4

 Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty

 21 – 25.06.2019r.

 5

 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły

 I termin : do 01.07.2019r.

 II termin : do 20.08.2019r.

 6

 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych

 I termin : do 2.07.2019r.

 II termin : do 21.08.2019r.

 7

 Potwierdzenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego woli przyjęcia

 I termin : do 10.07.2019r.

 II termin : do 28.08.2019r.

 8

 Podanie do publicznej wiadomości wykazu kandydatów przyjętych do szkoły

 I termin : 11.07.2019r.

 II termin 29.08.2019r.