KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

II semestr

Pobranie pliku w formacie .pdf - <<tutaj>>

 

Data

Wydarzenie

19 stycznia 2021

Początek II semestru nauki

 

do 26 lutego 2021

Poinformowanie uczniów oraz rodziców uczniów o warunkach przebiegu egzaminu ósmoklasisty

…………marca 2021

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych – bieg „ Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. Promocja ZOS „ Baza”

Do 4 marca 20021

Powołanie członków zespołu egzaminacyjnego do przeprowadzenia egzaminu maturalnego oraz zastępcy przewodniczącego tego zespołu; zawarcie porozumień z dyrektorami innych szkół, których pracownicy wchodzą w skład zespołu egzaminacyjnego i zebranie oświadczeń członków zespołu o znajomości przepisów związanych z bezpieczeństwem materiałów egzaminacyjnych.

Powołanie zespołów przedmiotowych do przeprowadzenie części ustnej egzaminu, o ile uczniowie złożyli informację o zamiarze przystąpienia do takiego egzaminu, która została przyjęta

do 25 marca 2021

Powołanie członków zespołu egzaminacyjnego do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty oraz zastępcy przewodniczącego tego zespołu; zawarcie porozumień z dyrektorami innych szkół, których pracownicy wchodzą w skład zespołu egzaminacyjnego.

Marzec 2021

Dni Otwarte dla klas VIII

Do 5 kwietnia 2021

Powołanie zespołów nadzorujących przebieg egzaminu maturalnego oraz wyznaczenie ich przewodniczących.

 

……..kwietnia 2021

I wiosenny Międzyszkolny Turniej Siatkówki

1 kwietnia 2021

godz. 16.30

 

godz .17.00-18.00

 

WYWIADÓWKA. Informacja o przewidywanych końcowo rocznych ocenach niedostatecznych w kl. III LO

 

Konsultacje z innymi nauczycielami.

1 – 6 kwietnia 2021

Wiosenna Przerwa Świąteczna

8 kwietnia 2021

Dzień Patrona Szkoły. Konkurs wiedzy o życiu i działalności Patrona Szkoły.

do 26 kwietnia 2021

Powołanie zespołów nadzorujących przebieg egzaminu ósmoklasisty oraz wyznaczenie ich przewodniczących.

27 kwietnia 2021

Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja końcowo – roczna uczniów
kl. III LO

30 kwietnia 2021

Święto Konstytucji 3 Maja-uroczysty apel.

30 kwietnia 2021

godz. 10.00

Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczniów kl. III LO

kwiecień 2021

Rocznica Śmierci Jana Pawła II.

1 maja 2021 ( sobota)

Święto Pracy.

3 maja 2021 ( poniedziałek )

Święto Konstytucji 3 Maja.

4- 20 maja 2021

Pisemny egzamin maturalny. 4 – 6.05.2021 dni wolne dla liceum

Do 15 maja 2021

Dni Otwarte dla kl. II i III SP, LO

do19 maja 2021

Termin zapoznania uczniów z proponowanymi ocenami z przedmiotów i zachowania na koniec roku szkolnego 2020/2021.

20 maja 2021

godz.16.30

Klasowe zebrania Rodziców - informacja o przewidywanych końcowo rocznych ocenach niedostatecznych

25 – 27maja 2021

godz. 9.00

EGZAMIN OŚMIOKLASISTY – język polski, matematyka i język angielski.

(dodatkowy termin – 1,2,3 czerwca 2020 godz.900)

maj 2021 r.

Składanie wniosków o przyjęcie do klasy czwartej szkoły podstawowej i przeprowadzenie testów sprawności fizycznej – zgodnie z Zarządzeniem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty

maj 2021 r.

Składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej i przeprowadzenie testów sprawności fizycznej – zgodnie z Zarządzeniem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty

maj 2021 r.

Konkurs Piosenki Szantowej.

30-31 maja 2021

Piknik Rodzinny- „ Żyj zdrowo na sportowo”

1 czerwca 2021
( wtorek )

Dzień Dziecka. Regaty żeglarskie, kajakowe oraz turnieje siatkówce i piłce nożnej.

3 czerwca 2021

Boże Ciało

22 czerwca 2021

godz.1630

Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja końcowo – roczna.

 

25 czerwca 2021

godz. 10.00

Zakończenie zajęć dydaktycznych i sportowych roku szkolnego 2020/2021.

25 czerwca 2020

godz.1200

Zebranie Rady Pedagogicznej podsumowujące pracę szkół mistrzostwa sportowego w roku szkolnym 2020/2021.

26 czerwca – 31sierpnia 2021

Ferie letnie.

 

2 lipca 2021

Do 8 lipca 2021

 

9 lipca 2021

Ogłoszenie wyników w ZIU

przekazanie do szkół zaświadczeń o szczegółowych wynikach uczniów z egzaminu ósmoklasisty.

Wydanie zaświadczeń uczniom kończącym szkołę podstawową.

5 lipca 2021

Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego, przekazanie absolwentom świadectw dojrzałości, aneksów i zaświadczeń

Lipiec 2021 *

 

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej.

Lipiec 2021 *

 

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginałów dokumentów przez kandydatów.

Lipiec 2021*

Ostateczne ogłoszenie listy uczniów przyjętych do szkoły ponadpodstawowej.

Lipiec 2021 *

 

Ogłoszenie listy kandydatów do szkoły ponadpodstawowej – rekrutacja dodatkowa

23,25-27 sierpnia 2021

24 sierpnia 2021

Poprawkowe egzaminy klasyfikacyjne.

Poprawkowy egzamin maturalny

 

26 – 27 sierpnia 2021

Dodatkowa rekrutacja do szkoły podstawowej i ostateczna do liceum.

 

30 lub 31 sierpnia 2021

Rada Pedagogiczna podsumowująca rok szkolny 2020/2021.

31 sierpnia 2021

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021.