KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

II semestr

Pobranie pliku w formacie .pdf - pobranie 

Data

Wydarzenie

15 stycznia 2019

Początek II semestru nauki

do 7 lutego 2019

Zebranie od uczniów i absolwentów ostatecznych deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego.

Do 11 lutego 2019

Powołanie członków zespołu egzaminacyjnego do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego oraz zastępcy przewodniczącego tego zespołu; zawarcie porozumień z dyrektorami innych szkół, których pracownicy wchodzą w skład zespołu egzaminacyjnego

do 15 lutego 2019

Przesłanie do OKE w formie elektronicznej informacji i danych uczniów zdających egzamin maturalny, zebranych na podstawie deklaracji.

do 15 lutego 2019

Powołanie członków zespołu egzaminacyjnego do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty oraz zastępcy przewodniczącego tego zespołu; zawarcie porozumień z dyrektorami innych szkół, których pracownicy wchodzą w skład zespołu egzaminacyjnego.

24 i 25 lutego 2019

Uroczyste obchody VI Dni Seweryna Pieniężnego w Olsztynie ( w ramach Szkoła Wierna Dziedzictwu). Nawiązanie współpracy ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskich

………….. luty 2019

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych – bieg „ Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”.

do 28 lutego 2019

Poinformowanie uczniów oraz rodziców uczniów o warunkach przebiegu egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty

luty 2019

Zabawa karnawałowa – dyskoteka.

27 lutego 2019

Spotkanie z autorem tryptyku „ Majora Sucharskiego droga na Westerplatte” , panem Romualdem Karasiem

do 6 marca 2019

 

 

 

 

 

 

 

  • Powołanie członków zespołów egzaminacyjnego do przeprowadzenia egzaminu maturalnego oraz zastępcy przewodniczącego tego zespołu;

  • zawarcie porozumień z dyrektorami innych szkół, których pracownicy wchodzą w skład zespołu egzaminacyjnego;

  • zebranie oświadczeń członków zespołów o znajomości przepisów związanych z bezpieczeństwem materiałów egzaminacyjnych;

  • powołanie zespołów przedmiotowych do przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego;

  • ogłoszenie szkolnego harmonogramu egzaminów ustnych i przesłanie go do OKE.

7 marca 2019

godz.1630

godz. 1700-1800

WYWIADÓWKA w klasach. Informacja o przewidywanych końcoworocznych ocenach niedostatecznych w klasie III LO

Konsultacje rodziców z nauczycielami.

do 11 marca 2019

Powołanie zespołów nadzorujących przebieg egzaminu gimnazjalnego oraz wyznaczenie ich przewodniczących.

do 15 marca 2019

Powołanie zespołów nadzorujących przebieg egzaminu ósmoklasisty oraz wyznaczenie ich przewodniczących.

…………… marca 2019

Rekolekcje wielkopostne.

do 6 kwietnia 2019

Powołanie zespołów nadzorujących przebieg części pisemnej egzaminu maturalnego.

kwiecień 2019

Powiatowy Przegląd Szkół.

8 kwietnia 2019

Dzień Patrona Szkoły. Konkurs wiedzy o życiu i działalności Patrona Szkoły.

12-14 kwietnia 2019

Zakończenie obchodów 40- lecia SMS

10 – 12 kwietnia 2019

EGZAMIN GIMNAZJALNY – część humanistyczna, część matematyczno-przyrodnicza i język angielski.

(dodatkowy termin – 3,4,5 czerwca 2019 godz.900)

15-17 kwietnia 2019

godz. 9.00

EGZAMIN OŚMIOKLASISTY – język polski, matematyka i język angielski.

(dodatkowy termin – 3,4,5 czerwca 2019 godz.900)

18-23 kwietnia 2019

Wiosenna Przerwa Świąteczna

24 kwietnia 2019

Dzień Ziemi.

24 kwietnia 2019

Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja końcowo roczna dla klasy III LO.

25 kwietnia 2019 godz. 16.30

godz .17.00-18.00

WYWIADÓWKA.

Konsultacje z innymi nauczycielami.

26 kwietnia2019

Zakończenie zajęć dydaktycznych w klasie III LO.

…… kwietnia 2019

Święto Konstytucji 3 Maja-apel.

kwiecień 2019

Rocznica Śmierci Jana Pawła II.

1 maja 2017

Święto Pracy.

2 maja 2019

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych i sportowych.

3 maja 2019

Święto Konstytucji 3 Maja.

4 maja 209

VI Międzynarodowy Festiwal Piosenki Młodzieżowej. Włączenie się w obchody roku moniuszkowskiego „ Moda na Moniuszkę to moda na Polskę”

6 maja 2019 godz. 900

godz. 1400

PISEMNY EGZAMIN MATURALNY z języka polskiego (poziom podst.)

i(poziom rozszerzony)

7 maja 2019 godz.900

PISEMNY EGZAMIN MATURALNY z matematyki (poziom podst.).

8 maja 2019 godz.900

godz. 1400

PISEMNY EGZAMIN MATURALNY z języka angielskiego (poziom podst.) i (poziom rozszerzony).

6-25 maja 2019

PISEMNE I USTNE EGZAMINY MATURALNE – wg szkolnego harmonogramu.

do 22 maja 2019

Termin zapoznania uczniów z proponowanymi ocenami z przedmiotów i zachowania na koniec roku szkolnego 2018/2019.

23 maja 2019

godz.16.30

Klasowe zebrania Rodziców

WYWIADÓWKA i informacja o przewidywanych końcowo rocznych ocenach niedostatecznych

maj 2019r.

Składanie wniosków o przyjęcie do klasy czwartej szkoły podstawowej i przeprowadzenie testów sprawności fizycznej – zgodnie z Zarządzeniem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty

maj 2019r.

Składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponad gimnazjalnej i przeprowadzenie testów sprawności fizycznej – zgodnie z Zarządzeniem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty

maj 2019 r.

Konkurs Piosenki Szantowej.

31 maja 2019

Dzień Dziecka. Regaty żeglarskie, kajakowe oraz turnieje w koszykówce i piłce nożnej.

20 czerwca 2019

Boże Ciało

3-17 czerwca 2019

Egzamin maturalny w terminie dodatkowym.

14 czerwca 2019

 

21 czerwca 2019

Ogłoszenie wyników i przekazanie do szkół zaświadczeń o szczegółowych wynikach uczniów z egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty.

Wydanie zaświadczeń uczniom kończącym gimnazjum i szkołę podstawową.

17 czerwca 2019

godz.1630

Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja końcowo – roczna.

21 czerwca 2019

godz. 10.00

Zakończenie zajęć dydaktycznych i sportowych roku szkolnego 2018/2019.

21 czerwca 2019 godz.1200

Zebranie Rady Pedagogicznej podsumowujące pracę szkół mistrzostwa sportowego w roku szkolnym 2018/2019.

24.06 – 31.08.2019

Ferie letnie.

4 lipca 2019

Ogłoszenie wyników maturalnych, przekazanie absolwentom świadectw maturalnych.

Lipiec 2019 *

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły podstawowej i szkoły ponadgimnazjalnej.

Lipiec 2019 *

 

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginałów dokumentów przez kandydatów.

Lipiec 2019 *

Ostateczne ogłoszenie listy uczniów przyjętych do szkoły ponadgimnazjalnej.

Lipiec 2019 *

Ogłoszenie listy kandydatów do szkoły ponadgimnazjalnej – rekrutacja dodatkowa

20– 21 sierpień 2019

20 sierpnia 2019 g. 9.00

Ustne egzaminy maturalne w terminie poprawkowym.

Poprawkowy pisemny egzamin maturalny.

26-29 sierpnia 2019

Poprawkowe egzaminy klasyfikacyjne.

28 – 30 sierpnia 2019

Dodatkowa rekrutacja do szkoły podstawowej i ostateczna do liceum.

30 sierpnia 2019

Rada Pedagogiczna podsumowująca rok szkolny 2018/2019.

31 sierpnia 2019

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019.