REKRUTACJA OTWARTA do klas IV Szkoły Podstawowej i klasy I LO

Regulamin rekrutacji uczniów do Szkoły Mistrzostwa Sportowego  <<pobierz>>

 

UWAGA MATURZYSTO 2021 ! 
sprawdź co Cię czeka...

                     

Wymagania egzaminacyjne obowiązujące na egzaminach: ósmoklasisty i maturalnym w 2021 roku sprawdź <<tutaj>>

 

Egzamin maturalny w terminie głównym zarówno na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym zostanie przeprowadzony w okresie od 4 do 20 maja 2021 r.
Egzamin w terminie dodatkowym odbędzie się od 1 do 16 czerwca 2021 r,
a egzamin w terminie poprawkowym od 23 do 24 sierpnia 2021 r.

Wyniki egzaminu maturalnego ogłoszone zostaną 5 lipca 2021 r., a dla osób poprawiających w sierpniu - 10 września 2021 r.


Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 w partnerstwie ze

Stowarzyszeniem Miasta w Internecie oraz Powiatem Mrągowskim (organ prowadzący szkołę).

Projekt jest realizowany w okresie 01.08.2018 r. -31.07.2020 r. :

- w celu podniesienia szans edukacyjnych. i wzrost kompetencji kluczowych klucz 26 uczniów SMS w Mrągowie poprzez realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych kształtujących i rozwijających kompetencje cyfrowe z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń;

- podniesienie kompetencji cyfrowych 13 nauczycieli ww. szkoły w zakresie korzystania z narzędzi TIK

-  podniesienie umiejętności wychowawczo-pedagogicznych 21 rodziców

 Zaplanowano:

1) Zaj. dydaktyczno-wyrównawcze kształtujące i rozwijające kompetencje cyfrowe uczniów z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego zagrożeń.

2) Zajęcia dla nauczycieli doskonalące ich umiejętności cyfrowe w wykorzystywaniu pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK,

3) Warsztaty dla rodziców aktywnie włączające w proces edukacyjny wykorzystujący TIK. 

4) zakupiono pomoce dydaktycznych i narzędzia TIK na podstawie zdiagnozowanego zapotrzebowania w szkole oraz dostosowania do potrzeb użytkowników, w tym do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Doposażenie szkoły umożliwi prowadzenie planowanych w projekcie zajęć oraz osiągnięcie przez placówkę wymaganych funkcjonalności

 

Powiat Mrągowski ZOS "BAZA" - szkoła podstawowa 

Lp.

Charakterystyka nabytego sprzętu

Liczba

1.

Mobilne komputery dla ucznia z systemem operacyjnym i systemem zabezpieczającym przed kradzieżą oraz pakietem oprogramowania

25 szt.

2.

Mobilne komputery dla nauczycieli z systemem operacyjnym i systemem zabezpieczającym przed kradzieżą oraz pakietem oprogramowania

13 szt.

3.

Oprogramowanie antywirusowe do komputerów dla ucznia i nauczyciela

38 szt.

4.

Szafki do transport komputerów

1 szt.

5.

Nagłośnienie do sprzętu multimedialnego

1 szt.

6.

Wyposażenie dodatkowe(okablowanie, rutery, złączki, itp)łącznie dla całej szkoły

1 kpl.

7.

Tablica interaktywna

2 szt.

8.

Projektor do tablicy interaktywnej

1 szt.

9.

Drukarka 3D – urządzenie  umożliwiające przestrzenne drukowanie trójwymiarowych fizycznych obiektów na podstawie komputerowego modelu

1 szt.

  Grupą docelową projektu są nauczyciele, uczniowie oraz ich rodzice/opiekun. Efekty projektu to: wzrost kompetencji kluczowych uczniów objętych projektem, podniesienie kwalifikacji i nabycie kompetencji cyfrowych nauczycieli, włączenie rodziców w proces dydaktyczny wykorzystujący TIK, przygotowanie ich do efektywnego motywowania dzieci do nauki przy wykorzystaniu najnowocześniejszych narzędzi, podniesienie funkcjonalności szkoły podniesienie jakości w obszarze kształcenia ogólnego poprzez stworzenie w szkole warunków do stosowania nowoczesnych TIK.

 

Mrągowo : 2020-10-20

 

KOMUNIKAT

 

W związku z sytuacją pandemiczną związaną z COVID-19, zobowiązuję wszystkich nauczycieli i uczniów do bezwzględnego przestrzegania poniższych zapisów, dotyczących przerw międzylekcyjnych i godzin spożywania obiadu
dla poszczególnych klas:

 

Klasa

Przerwy, na których dana klasa wychodzi na hol lub świeże powietrze.

Pozostałe przerwy w klasie

 

Godzina spożywania obiadu dla danej klasy

Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek

 

Środa

VI

(1) 8.45 – 8.50

(4) 11.20 – 11.25

 

(2) 13.50 – 13.55

 

obiad godz. 12.10

środa godz. 12.45

VII

(2) 9.35 – 9.40

(6) 13.15 – 13.20

 

(3) 14.40 – 14.45

(5) 16.20 – 16.25

 

obiad godz. 12.20

środa godz. 12.55

VIII

(3) 10.25 – 10.35

(7) 14.05 – 14.10

 

(4) 15.30 – 15.35

(6) 17.10 – 17.15

obiad godz. 12.20

środa godz. 12.55

klasy LO

Wszystkie przerwy uczniowie spędzają

w klasach

Wszystkie przerwy uczniowie spędzają

w klasach

obiad godz. 12.20

środa godz. 12.55

 

 

Przypominam nauczycielom, uczniom i pozostałym pracownikom ZOS „Baza” o OBOWIĄZKU noszenia maseczek ochronnych i dezynfekcji rąk.