REKRUTACJA OTWARTA do klas IV Szkoły Podstawowej i klasy I LO

Regulamin rekrutacji uczniów do Szkoły Mistrzostwa Sportowego  <<pobierz>>